Mae Katherine Tyrrell, myfyrwraig Addysg Uwch Coleg Cambria, yn canmol y coleg a’i chyflogwr ar ôl iddi gwblhau ei Thystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) mewn Peirianneg Fecanyddol.

Mae Katherine, sy’n 22 oed ac o Ellesmere Port, yn gweithio yn Airbus ym Mrychdyn fel Rheolwr Contractau.

Mae Airbus yn arloeswr rhyngwladol yn y diwydiant awyrofod ac yn arweinydd byd-eang mewn awyrofod, y gofod a gwasanaethau cysylltiedig.

Yn ystod ei phrentisiaeth gydag Airbus, mae Katherine wedi ymgymryd â HNC mewn Peirianneg Fecanyddol yng Ngholeg Cambria. Nod y rhaglen HNC yw paratoi myfyrwyr fel Katherine at ystod o yrfaoedd technegol uwch, proffesiynol a rheolaethol mewn peirianneg trwy ddarparu astudiaethau arbenigol sy’n berthnasol o fewn y galwedigaethau a phroffesiynau hynny mae’r myfyrwyr wedi’u cyflogi.

Mae HNC yn gymwysterau meincnod ar gyfer Technegwyr Peirianneg, a gydnabyddir gan y diwydiant ac sy’n hanfodol ar gyfer rhai swyddi yn y Lluoedd Arfog EM. Mae cwrs HNC Coleg Cambria yn cyflwyno hanfodion gwyddoniaeth peirianneg fecanyddol a’r sgiliau busnes a rheolaethol sydd eu hangen i lwyddo a darparu’r cyfle i feithrin sgiliau mathemateg.

Dywedodd Katherine “Astudiais y cwrs HNC mewn Peirianneg Fecanyddol yn rhan-amser dros ddwy flynedd fel rhan o fy mhrentisiaeth. Er ei fod yn gwrs heriol, fe wnes i fwynhau bob agwedd ohono, o reoli busnes i fathemateg uwch.”

“Mae’r cwrs wedi rhoi dealltwriaeth ddyfnach a phrofiad i mi yn y diwydiant awyrofod, ac o ganlyniad wedi galluogi i mi wneud cynnydd o fewn Airbus.”

Os oes gennych chi ddiddordeb astudio HNC rhan-amser fel Katherine, neu unrhyw un o’n Prentisiaethau Uwch neu gyrsiau gradd, mae llefydd ar gael ar gyfer mis Medi. Ewch i www.cambria.ac.uk/higher-education i gael rhagor o wybodaeth.

yn ôl