Dathlodd Coleg Cambria Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau yn ddiweddar gan gynnal gweithgareddau amrywiol a gyda’r myfyriwr Ethan yn derbyn gwobr genedlaethol fawreddog.

Mae’r Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau yn dathlu effaith gadarnhaol Prentisiaethau ar unigolion, busnesau a’r economi.  Trefnodd y coleg nifer o ddigwyddiadau i hyrwyddo prentisiaethau ac i ymgysylltu â chyflogwyr a rhoi gwybod am y buddion i fyfyrwyr presennol.

Yn ystod yr wythnos, cynhaliwyd Brecwast Cyflogwr yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy a threfnwyd Parthau Prentisiaethau yn Nigwyddiadau Agored safleoedd Glannau Dyfrdwy, Iâl a Ffordd y Bers.  Bu’r staff yn ymweld ag ysgolion lleol i hyrwyddo manteision Prentisiaeth, tra bod llawer o weithgareddau yn cael eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol.

Yn uchafbwynt yr wythnos cafodd Ethan Davies, sy’n fyfyriwr yng Ngholeg Cambria, ei enwi’n Brentis Uwch y Flwyddyn y DU.

Llwyddodd y peiriannydd talentog Ethan, sy’n 21-mlwydd oed ac sy’n dod o Fynydd Isa, Sir y Fflint, i guro cystadleuwyr cryf eraill i ennill y wobr bwysig hon, a gafodd ei noddi gan Rolls-Royce.

Enillodd Ethan, sy’n cael ei gyflogi gan Electroimpact, o Manor Lane, Penarlâg fel prentis peiriannwr peiriant a Reolir yn Rhifol gan Gyfrifiadur, Fedal Ragoriaeth mewn Melino CNC yng nghystadleuaeth EuroSkills yn Sweden yn ddiweddar.

Dywedodd Ethan, a dderbyniodd ei wobr yng nghinio mawreddog Gwobrau Sgiliau Semta 2017 yng Ngwesty’r Hilton yn Llundain dan arweiniad y cyflwynydd BBC Alexander Armstrong:

“Roedd ennill y wobr hon yn fraint, ac mae’n dangos os ydych yn gweithio yn galed, gallwch gyflawni eich breuddwydion.  Mae hi wedi bod yn ychydig o flynyddoedd anhygoel i mi ac rwy’n edrych ymlaen at yr hyd sydd gan y dyfodol i’w gynnig.”

Dywedodd Matthew Booth, Rheolwr Hyfforddi yn Electroimpact:

“Ethan oedd un o’r prentisiaid cyntaf i ni ei gyflogi erioed ac mae wedi gwneud cyfraniad enfawr i’r cwmni. O ganlyniad i hynny rydyn ni wedi cymryd pum prentis ychwanegol gan weithio gyda Choleg Cambria.”

Dywedodd Nick Tyson, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm Coleg Cambria:

“Rydyn ni mor falch o Ethan a’i holl lwyddiant, gyda’i wobr ddiweddaraf yn ei weld  yn cael ei ddyfarnu’n Brentis Uwch y Flwyddyn y DU yng Ngwobrau Sgiliau Semta. Bydd datblygiad ei sgiliau peirianneg yng Ngholeg Cambria ac yn Electroimpact yn ysbrydoliaeth i lawer o bobl eraill.  Rydyn ni’n dymuno pob hwyl iddo ar gyfer y dyfodol.”

I gael rhagor o wybodaeth am Brentisiaethau, ewch i www.cambria.ac.uk/apprenticeships  neu ffoniwch y tîm ar 0300 30 30 006.

 

yn ôl