Mae Hugh Brightwell, sydd wedi bod yn mynychu gwersi Dysgu Cymraeg yng Ngholeg Cambria, wedi cyrraedd rownd derfynol Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn 2017.

Mae Coleg Cambria yn cydweithio â Phopeth Cymraeg i ddarparu cyrsiau Cymraeg yn Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae Hugh yn byw yn Ellesmere Port, sy’n agos at ffin Cymru.  Dechreuodd ddysgu Cymraeg pan soniodd Gilly, ei wraig, am symud i fyw i Gymru. Wrth ddysgu, dechreuodd ymddiddori yn hanes a diwylliant Cymru.

Mae Hugh yn mynychu o leiaf un dosbarth Cymraeg yr wythnos, yn ogystal â dilyn cyrsiau ar-lein, ac mae hefyd yn mwynhau cymryd rhan mewn gweithgareddau Cymreig yn ei amser hamdden.  Dros y blynyddoedd, mae wedi ysgrifennu straeon a jôcs yn Gymraeg.

Dywedodd Hugh:

“Dw i wedi mwynhau’r profiadau wrth ddysgu Cymraeg a deall hanes a diwylliant Cymru. Roeddwn i wedi synnu clywed fy mod yn un o’r pedwar olaf yng nghystadleuaeth Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn 2017, gan fod safon y cystadleuwyr eraill yn hynod o uchel.  Mi fydda i rŵan yn mynd i’r rownd derfynol, ac er fy mod i braidd yn nerfus, dw i wirioneddol yn mwynhau’r profiad.”

Bydd Hugh yn cael gwybod ei dynged yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym mis Awst.

I gael rhagor o wybodaeth am wersi Dysgu Cymraeg yn eich ardal, ewch i www.learnwelsh.cymru  

yn ôl