• GWOBRWYWYD bwrsariaeth o fri i fyfyriwr o Ogledd Cymru gan y Gymdeithas Deledu Frenhinol.

Ymgeisiodd y cyn-ddysgwr o Goleg Cambria, Ben Ledsham, am y wobr yn gynharach eleni ac roedd yn ‘syndod a rhyddhad’ iddo fod ymhlith y 30 o bobl a ddewiswyd o bob rhan o’r DU. 

Mae’r dyn 21 oed, o Goedpoeth ger Wrecsam, yn astudio am radd mewn Cynhyrchu Ffilmiau ym Mhrifysgol Salford, a bydd yn derbyn £2000 dros y ddwy flynedd nesaf. Mae’n bwriadu buddsoddi’r arian mewn offer newydd, gan gynnwys cyfrifiadur.

“Roedd yn rhyddhad ac yn syndod clywed fy mod i wedi derbyn y fwrsariaeth,” meddai Ben, sy’n gyn-ddisgybl o Ysgol Clywedog.

“Doeddwn i ddim yn ei ddisgwyl, felly roedd dychwelyd i fy ail flwyddyn a chael y fath newyddion da yn wych ar ôl cyfnod sydd wedi bod yn heriol i bawb.” 

Cyflawnodd Ben Safonau Uwch mewn Ffilm, Ffotograffiaeth ac Iaith Saesneg yn Cambria, a Diploma Estynedig mewn Cynhyrchu Cyfryngau.

Ar ôl gweithio hefyd ar raglenni yn Calon FM, hawdd fyddai cael yr argraff fod ei fryd yn wastad wedi bod ar weithio yn y cyfryngau, ond nid fel yna yr oedd hi.  

 “A dweud y gwir roeddwn i eisiau bod yn athro, ond ar ôl astudio drama yn yr ysgol, syrthiais mewn cariad efo’r broses greadigol, y teimlad o fownsio syniadau oddi ar eich cyd-ddisgyblion a rhannu syniadau,” meddai Ben.

“Es i ymlaen wedyn i astudio yn Cambria, oedd yn rhai o flynyddoedd gorau fy mywyd; roedd y tiwtoriaid yn hyfryd ac mor gefnogol, a hynny wnaeth i mi benderfynu mai dyma’r ydw i eisiau ei wneud efo fy ngyrfa.

“Rwy’n caru’r amgylchedd a’r cyfle i fynegi eich hun, sy’n dod yn sgil gweithio yn y diwydiannau creadigol. Mae’r fwrsariaeth yn hwb mawr i mi, ac rwy’n edrych ymlaen at weld beth sy o ’mlaen i.” 

Cafodd Ben ei longyfarch gan Sophie Simon, darlithydd Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol yn y coleg, gan ddweud fod y fwrsariaeth yn haeddiannol iawn.

“Dydy ddim yn syndod fod Ben yn cael ei gydnabod am ei angerdd a’i frwdfrydedd dros Gynhyrchu Teledu a Ffilm,” meddai.

 “Yn ystod ei astudiaethau yng Ngholeg Cambria roedd yn fyfyriwr ymroddedig, brwdfrydig a chreadigol iawn – bob amser yn gweithio ar sgriptiau a chynyrchiadau newydd, yn ogystal â chymryd mewn gweithgareddau allgyrsiol yn y diwydiant lleol y tu allan i’w brif astudiaethau. 

“Rwyf i a’m cydweithwyr ar gwrs y Cyfryngau Creadigol a Ffilm yn hynod falch o lwyddiant Ben a does dim amheuaeth y byddwn yn gweld ei enw mewn rhestrau cydnabod cyn bo hir!” 

Yn ogystal â derbyn cymorth ariannol, bydd pob buddiolwr yn cael aelodaeth am ddim o’r Gymdeithas Deledu Frenhinol (RTS) wrth astudio, gyda blwyddyn ychwanegol ar ôl iddyn nhw raddio, ynghyd â chyfleoedd mentora.

Nod y cynllun yw ehangu cyfranogiad yn niwydiant y cyfryngau, ynghyd â mynediad iddo, drwy gefnogi myfyrwyr talentog sy’n dilyn gyrfaoedd ym maes teledu. 

Ychwanegodd Ashley John-Baptiste, Llysgennad Bwrsariaeth RTS: “Ar adeg pan mae myfyrwyr yn dechrau eu hastudiaethau mewn amgylchiadau mor anodd ac unigryw, mae eu cefnogi nhw yn bwysicach nag erioed.  

“Rwy’n edrych ymlaen at ymuno â’r RTS i hybu dyfodol ein diwydiant a chefnogi’r myfyrwyr talentog hyn.”

Am fwy o wybodaeth am y gyfres o gyrsiau Cyfryngau Creadigol yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

 

yn ôl