Mae’r grŵp cyntaf o fyfyrwyr Bagloriaeth Peirianneg wedi graddio’r wythnos hon mewn seremoni arbennig ym mhrifysgol Abertawe.

Derbyniodd 15 o fyfyrwyr Coleg Cambria raddau anrhydedd BEng mewn Gweithgynhyrchu Awyrofod wedi’i achredu gan Brifysgol Abertawe. Roedd 65% ohonynt wedi ennill gradd dosbarth cyntaf, a 93% wedi ennill gradd dosbarth cyntaf neu 2:1.

Dywedodd Nick Tyson, Pennaeth Cynorthwyol yng Ngholeg Cambria:

“Rydyn ni wrth ein boddau gyda’n grŵp cyntaf o ddyfarniadau graddau baglor. Hoffem longyfarch ein myfyrwyr ar eu cyflawniadau gwerth chweil. Roedd hi’n bleser bod yn y seremoni yn y Neuadd Fawr yng nghampws y Bae newydd prifysgol Abertawe yn gynharach yr wythnos hon.”

“Dyma garreg filltir bwysig ar gyfer ein tîm darparu yng Nghanolfan Brifysgol Peirianneg Coleg Cambria. Rydyn ni’n falch bod y 15 myfyriwr wedi cael eu dyrchafu i fod yn Beirianwyr Technegol ers iddyn nhw orffen eu hastudiaethau.”

“Mae ein dysgwyr yn amlwg wedi cael budd o’n buddsoddiad o filiynau i addysg  uwch. Mae’r Ganolfan Beirianneg ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy wedi galluogi i’r myfyrwyr ddefnyddio’r feddalwedd efelychu a’r dechnoleg roboteg diweddaraf mewn gweithgynhyrchu uwch.”

Yn 2017, dechreuodd Coleg Cambria weithredu ar eu strategaeth Addysg Uwch yn dilyn eu llwyddiannau mewn Addysg Bellach a Dysgu yn y Gwaith. Mae’r coleg wedi datblygu partneriaethau gyda phrifysgolion Abertawe, Glyndŵr, Aberystwyth, Bangor, Caer a John Moore yn Lerpwl. O ganlyniad, mae’r coleg rŵan yn darparu llwybrau dysgu galwedigaethol lefel uwch a llwybrau proffesiynol uwch; llawn amser, rhan-amser, a thrwy ddysgu yn y gwaith. Eleni, mae cyrsiau gradd a chyrsiau gradd sylfaen wedi dechrau mewn Rheoli Busnes Cymhwysol, Addysg ac Astudiaethau Plentyndod, Peirianneg ac Adeiladu.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y coleg – www.cambria.ac.uk

yn ôl