Mae grŵp o fyfyrwyr Coleg Cambria Iâl wedi dangos eu sgiliau entrepreneuraidd, ac wedi ennill gwobr aur yng Nghystadleuaeth Menter Sgiliau Cymru.

Dewiswyd y tîm o dros 60 o geisiadau o’r coleg i gynrychioli Coleg Cambria yng nghystadleuaeth Menter Sgiliau Cymru yng Ngholeg Ceredigion, Aberystwyth yn ddiweddar. Yno roedden nhw wedi cystadlu yn erbyn colegau ledled Cymru i ymdrin â’r her a roddwyd, a’i datrys. Yr her oedd:

‘Datblygu syniad am gynnyrch neu wasanaeth newydd i gynorthwyo’r genhedlaeth hŷn i wneud y gorau o’r cynnyrch a gwasanaethau sydd ar gael iddyn nhw yn eu cartrefi eu hunain ond mewn modd gwahanol, haws i gael gafael arno, rhatach neu gyflymach.’

Roedd gan y timau 4 awr i gynhyrchu cynllun busnes, strategaeth farchnata, a chyflwyniad i ddatrys yr her gan ddefnyddio cysyniad a meddalwedd ‘Simply Do’. Roedd rhaid i’r timau wedyn gyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid o’r diwydiant ac academyddion, ac ateb cwestiynau am eu cynllun busnes a’u cyflwyniad.

Dywedodd Lynn Williams, Hyrwyddwr Mentergarwch:

“Dyma gyflawniad anhygoel; mae’r myfyrwyr wedi dangos eu gallu i ddatrys problemau mewn modd arloesol, a hynny o fewn amser byr. Roedd y myfyrwyr wedi cyflwyno eu gwaith mewn dull hynod broffesiynol. Rydyn ni’n falch iawn ohonyn nhw ac o’u llwyddiant.”

Dywedodd Mel Henry: “Mae’r gystadleuaeth menter hon wedi rhoi’r cyfle i’r tîm deinamig hwn roi eu dawn a’u hangerdd busnes ar waith, wrth weithio i derfynau amser byr.

“Roedd eu syniad, Silver Server, yn ceisio ymdrin ag unigrwydd ymysg y genhedlaeth hŷn yn ardal Wrecsam. Roedd adborth y beirniaid yn dweud fod y tîm ‘ben ac ysgwydd uwchlaw’r gweddill’. Mae’r grŵp hwn o bobl ifanc aeddfed a brwdfrydig yn haeddu pob canmoliaeth. Mae wedi bod yn bleser cael bod yn rhan o’u siwrnai.”

yn ôl