• GOFALWYD am anifeiliaid hoff elusen flaengar gan fyfyrwyr Coleg Cambria

Treuliodd grŵp o fyfyrwyr o safle cyrsiau tir y coleg yn Llysfasi, amser gyda Snowdonia Donkeys ar Fferm Moelyci, Tregarth, ger Bangor, cyn i’r pandemig Coronafeirws ymledu dros y wlad.

Bu’r dysgwyr yn helpu i fonitro’r mulod, glanhau’r stablau a dangoswyd iddynt sut i adnabod chwyn, gan gynnwys llysiau’r gingroen ar y safle yng Ngwynedd.

Bu’r myfyrwyr hefyd yn cwblhau gweithgareddau ymarferol ac academaidd ar iechyd, anatomi, codi a chario ac ymddygiad, yn ogystal â chael gweld sut i ddal ac atal yr anifeiliaid i’w gwastrodi a’u trin.

Diolchodd Ruth Stonge, Ymddiriedolwr Snowdonia Donkeys, i’r coleg am ei gymorth.

Dywedodd: “Roedden ni’n falch i gael croesawu myfyrwyr Llysfasi yma ac roedden ni wrth ein bodd o gael rhoi cyfle iddyn nhw gyfarfod rhai o’n mulod, dysgu tasgau ymarferol a’n helpu gyda’n gwaith bob dydd.

“Elusen fechan ydyn ni ac rydyn ni’n gofalu am fulod wrth roi cyfleoedd i unigolion a grwpiau i weithio gyda nhw.

“Yn ogystal â’n gweithgareddau dysgu un-i-un gyda chymorth, rydyn ni wedi meithrin cysylltiadau â nifer o sefydliadau addysgol gwahanol – gan gynnwys Coleg Cambria – ac rydyn ni’n helpu myfyrwyr sydd yn astudio cyrsiau mor amrywiol â rheolaeth anifeiliaid, meddwl yn greadigol a seicoleg.”

Dywedodd hefyd: “Mae hwn yn gyfnod anodd, lle rydyn ni’n cael ein hannog i gynnal pellter cymdeithasol, felly rydyn ni’n rhannu gwybodaeth am ein mulod a’u harferion ar ein gwefannau cyfryngau cymdeithasol – da chi, ewch i’r tudalennau hynny i gael rhagor o wybodaeth amdanyn nhw.”

Dywedodd Hayley Leeder, Darlithydd Gofal Anifeiliaid yng Ngholeg Cambria, ei fod yn brofiad gwerthfawr i’r dysgwyr.

“Mae’n bwysig creu cysylltiadau â diwydiant i ddangos i’r myfyrwyr pa fath o waith sy’n digwydd mewn canolfannau achub a pha mor bwysig yw elusennau yn y sector lles anifeiliaid,” meddai.

“Cafodd y myfyrwyr ddiwrnod gwych ac mae’r gwaith ymarferol y gwnaethon nhw ei gwblhau yn cyfrannau at nifer o fodiwlau.”

Dywedodd Hayley hefyd: “Mae creu partneriaethau â diwydiant yn rhoi cyfle hefyd i fyfyrwyr fod gydag anifeiliaid sydd dim gennym ni yn Llysfasi, a dysgu amdanyn nhw, ac felly roedd yn ymarfer gwerth chweil. ”

I gael rhagor o wybodaeth am yr elusen Snowdonia Donkeys, anfonwch e-bost at info@snowdoniadonkeys.com  neu ewch i  www.snowdoniadonkeys.com.  Neu gallwch ddilyn @snowdoniadonkey ar y cyfryngau cymdeithasol.

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael y wybodaeth ddiweddaraf gan Goleg Cambria.

yn ôl