Roedd Coleg Cambria yn wyrdd dros Galan Gaeaf er budd ei elusen ddewisedig ar gyfer eleni, NSPCC.

Roedd y myfyrwyr a’r staff yn dangos eu brwdfrydedd i godi arian at yr elusen trwy wisgo gwyrdd. Roedd bwth lluniau bwganllyd a stondinau cacennau hefyd wedi cael eu trefnu ar gyfer y diwrnod.

Lauren Sharps, sydd newydd gael ei phenodi yn Brentis Dylunio Graffeg, a oedd yn trefnu’r Bwth Lluniau Bwganllyd. Dywedodd Lauren:

“Dyma’r digwyddiad elusennol cyntaf i mi ei drefnu yn y coleg, felly roedd hi’n wych cael y cyfle i  helpu gyda’r ymgyrch Gwyrdd dros Galan Gaeaf a chodi arian er budd elusen. Daeth llawer o fyfyrwyr a staff i ymweld â’r bwth, ac fe gawson ni lawer o hwyl wrth godi dros £100 ar gyfer NSPCC.”

Roedd Meithrinfa Toybox yn safle Glannau Dyfrdwy wedi cynnal digwyddiad yn yr ysgol goedwig, a oedd yn cynnwys arddangosfa pwmpenni. Roedd 55 o blant wedi cymryd rhan, gan godi £457.67 er budd NSPCC.

Mae cyfanswm yr arian a godwyd yn dal i gael ei gyfri, ond mae’r digwyddiad Gwyrdd dros Galan Gaeaf wedi codi dros £1000 er budd NSPCC.

yn ôl