Mae Coleg Cambria wedi bod yn hyrwyddo ystod o gyrsiau TG a Chyfrifiaduron Tabled yn Sir y Fflint.

Gan weithio’n agos gydag Ella Jacksin, Gweithiwr Ymgysylltu â Phobl Hŷn OWL Cymru, mae’r coleg wedi bod yn cynorthwyo grŵp o ddysgwyr trwy gyflwyno ‘Cwrs Defnyddio Cyfrifiadur Tabled’ 10 wythnos.

Mae’r cwrs yn cael ei gynnal mewn ystafell gymunedol mewn llety gwarchod yn Sir y Fflint, a daeth y rhan fwyaf o’r 14 dysgwr â’u cyfrifiadur tabled eu hunain gyda nhw. Roedd rhai yn defnyddio eu cyfrifiaduron tabled yn barod ac eisiau ymuno â’r cwrs er mwyn bod yn fwy hyderus yn eu defnyddio; nid oedd gan y gweddill lawer o brofiad, os o gwbl, yn defnyddio cyfrifiadur tabled cyn ymuno â’r cwrs.

Dywedodd Kerry Lloyd, tiwtor yng Ngholeg Cambria:

“Mae wedi bod yn bleser addysgu’r grŵp, ac roedd yn fendigedig eu gweld yn magu hyder bob wythnos.

Er bod llawer o’r dysgwyr yn adnabod ei gilydd beth bynnag ac wedi cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau gyda’i gilydd, roedd y cwrs yn rhoi cyfle iddynt weld ei gilydd yn wythnosol. Mae’r grŵp yn un rhwydd a chyfeillgar, ac mae’r dysgwyr bob amser yn fodlon helpu ei gilydd pan maen nhw’n gallu.

Fel rhan o’r cwrs, maen nhw wedi gallu chwilio ar y rhyngrwyd, siopa ar-lein, defnyddio apiau a negeseuon e-bost, a dysgu am ddiogelwch ar y rhyngrwyd.”

Mae’r cwrs i fod i ddod i ben ddiwedd mis Mehefin, ac mae llawer o’r dysgwyr yn barod wedi son eu bod wedi magu hyder wrth ddefnyddio cyfrifiaduron tabled, a’u bod wedi mwynhau’r cwrs.

yn ôl