Mae hi wedi bod yn gyfnod prysur ar gyfer myfyrwyr yng Ngholeg Cambria Llaneurgain wrth i’r geifr bach gyrraedd. Mae’r myfyrwyr wedi bod yn paratoi’r anifeiliaid yn barod i roi genedigaeth ac roedd rhai yn ddigon lwcus i fod yn bresennol adeg y genedigaethau.

Mae’r Ganolfan Bridiau Prin y coleg yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr weithio gydag anifeiliaid mawr ochr yn ochr ag ymlusgiaid, cnofilod, anifeiliaid infertebratau dyfrol, ac anifeiliaid egsotig yn ein canolfan anifeiliaid pwrpasol.

Mae’r afr Bagot yn un o’r bridiau fwyaf prin ac roedd yn y dosbarth ‘mewn perygl’ ar restr y Rare Breed Survival Trust tan eleni. Mae’r coleg yn falch o gefnogi’r Gymdeithas Gafr Bagot i hybu ymwybyddiaeth o’r rhywogaeth brin a chynyddu eu niferoedd.

Dywedodd Wendy Gacem, Rheolwraig y Ganolfan Gofal Anifeiliaid yng Ngholeg Cambria Llaneurgain:

“Mae’r coleg wedi profi llawenydd a llwyddiant gyda’r brid a’i gyr wedi tyfu’n araf, gyda’r bwriad o ddechrau gyrroedd newydd yn y dyfodol er mwyn sicrhau bod y geifr arbennig hyn yn goroesi. Yn ddiweddar, rydym wedi derbyn y newyddion bod y nifer o eifr Bagot wedi cynyddu ac mae’r rhywogaeth rŵan yn y dosbarth ‘agored i niwed/diamddiffyn’ yn hytrach na ‘mewn perygl’.”

Os hoffech chi weld y geifr a chael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau yng Ngholeg Cambria, dewch draw i’n gweld yng Ngŵyl Gwanwyn Brenhinol Cymru. (20 a 21 Mai)

yn ôl