Mae Coleg Cambria yn cynnig cludiant AM DDIM ar gyfer myfyrwyr llawn amser sy’n  16 – 18 oed.

Os ydych chi’n fyfyriwr llawn amser:

  •   o dan 19 oed ar 31 Awst 2020
  •   yn byw dros 3 milltir o’r safle rydych yn mynychu,

Yna, efallai byddwch chi’n gymwys ar gyfer cludiant am ddim.

Angen Help?

Os na allwch chi ddod o hyd i lwybr teithio, ffoniwch ni ar 0300 30 30 007 a byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i’r ffordd gyflymaf a hawsach i gyrraedd coleg. Amserlen Bysiau

Ydych chi dros 19 oed?

Ffoniwch ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr i gael cyngor ynglŷn â’r dewisiadau cludiant sydd ar gael i chi.

*yn amodol ar gymhwystra