Cludiant Am Ddim

Mae Coleg Cambria yn cynnig cludiant AM DDIM ar gyfer myfyrwyr llawn amser sy’n  16 - 18 oed.

Os ydych chi’n fyfyriwr llawn amser:

  • o dan 19 oed ar 31 Awst 2020

  • yn byw dros 3 milltir o’r safle rydych yn mynychu

Yna, efallai byddwch chi’n gymwys ar gyfer cludiant am ddim.
Darllen rhagor

Amserlenni Bysiau

Os na allwch ddod o hyd i lwybr, ffoniwch ni ar 0300 30 30 007 a byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i'r ffordd gyflymaf a hawsaf i gyrraedd y coleg.

Gallwch weld amserlenni bysiau'r coleg a chasglu pwyntiau gan ddefnyddio'r botymau isod.

I gael rhagor o wybodaeth am fysiau a thrafnidiaeth, cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr ar 0300 30 30 007 neu e-bostiwch studentservices@cambria.ac.uk
Glannau Dyfrdwy & Llaneurgain Iâl & Ffordd y Bers Llysfasi
Darllen rhagor

Methu dod o hyd i'ch lleoliad?

Peidiwch â phoeni. Mae cludiant ar gael o amrywiaeth eang o leoliadau ledled Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam ac nid yw pob un ohonynt wedi'u rhestru ar yr amserlenni. Os na allwch weld eich lleoliad, rhowch alwad i ni drafod oherwydd efallai y byddwn yn gallu dod o hyd i opsiwn trafnidiaeth i chi.

Ydych chi dros 19 oed?

Ffoniwch ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr i gael cyngor ynglŷn â’r dewisiadau cludiant sydd ar gael i chi.

*yn amodol ar gymhwystra

* gall darparwyr trafnidiaeth a gwybodaeth amserlen fod yn destun newid. I gael eglurhad, cysylltwch â’r Gwasanaethau Myfyrwyr dros y ffôn / e-bost neu’ch dangosfwrdd Ar Drac.