• Cyrsiau Byr Ar-lein AM DDIM

 • Cyflwyniad i Sgiliau Rheoli Prosiectau

  Menter, Arwain a Rheoli Busnes Online

  • Sut I Reoli Newid yn Effeithiol

   Menter, Arwain a Rheoli Busnes Online

   • Cwrs Byr Arwain Timau - Darpariaeth Ar-lein

    Menter, Arwain a Rheoli Busnes Online

    • Bod yn Bendant ac yn Hyderus

     Menter, Arwain a Rheoli Busnes Online

     • Defnyddio Seicoleg Gadarnhaol i Lwyddo yn y Gwaith

      Menter, Arwain a Rheoli Busnes Online

      • Sut i Drafod yn Effeithiol

       Menter, Arwain a Rheoli Busnes Online

       • Cyflwyniad i Hyfforddiant yn y Gweithle

        Menter, Arwain a Rheoli Busnes Online

        • Cwrs Byr Sut i Ddirprwyo'n Effeithiol

         Menter, Arwain a Rheoli Busnes Online

         • Cwrs Byr Sgiliau Cyfweliad a Chyflogadwyedd

          Menter, Arwain a Rheoli Busnes Online

          • Cwrs Byr Cynnal Gwerthusiadau Effeithiol

           Menter, Arwain a Rheoli Busnes Online

           • Ymchwilio a Rheoli Disgyblaeth ac Achwyniadau

            Menter, Arwain a Rheoli Busnes Online

            • Cwrs Byr Asesiad Risg Straen yn y Gweithle

             Menter, Arwain a Rheoli Busnes Online

             • Asesu Offer Sgriniau Arddangos

              Menter, Arwain a Rheoli Busnes Online

              • Ymchwilio i Ddamweiniau

               Menter, Arwain a Rheoli Busnes Online