Cyrsiau Peirianneg ac Adeiladu Am ddim*

Mae gennym ystod eang o gyrsiau Peirianneg ac Adeiladu rhan-amser am ddim sydd ar gael drwy gynllun y Cyfrif Dysgu Personol (PLA).

 • Mae’r cyrsiau’n cynnwys:
 • Diagnosteg Peiriannau Uwch
 • Aerdymheru
 • Dylunio drwy Gymorth Cyfrifiadur (CAD)
 • Diagnosteg Rheoli Peiriannau
 • Cyflwyniad i Brofi Trydanol ar gyfer Cerbydau Modur
 • Hyfforddiant Llif Dorri Drydanol
 • Paratoi ar gyfer Gweithio ym maes Adeiladu (CSCS)
 • Roboteg
 • Gosod Allan a Lefelu gyda Lefelau Laser ar gyfer Gweithredwyr Safle
 • Gosod Allan a Lefelu ar gyfer Goruchwylwyr Safle

*Mae meini prawf cymhwyso yn berthnasol

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, cysylltwch â:

pla@cambria.ac.uk

0300 30 30 006 (dewis 3)

Cliciwch yma i weld ein hystod lawn o gyrsiau Cyfrif Dysgu Personol sydd gennym i’w cynnig.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am Gyfrif Dysgu Personol.