Mae Coleg Cambria wedi croesawu cyn-fyfyrwraig arall fel aelod newydd o staff.

Mae Amanda Holmes yn gyn-fyfyrwraig Safon Uwch safle Iâl.  Mae ganddi flynyddoedd o brofiad yn y sector breifat y gall ei ddefnyddio yn ei swydd newydd fel Pennaeth Datblygu Busnes y coleg.

Bydd swydd Amanda yn golygu gweithio’n agos gyda’r Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr a diwydiannau ledled Gogledd Cymru a Lloegr i ddarparu sgiliau go iawn ar gyfer busnesau a diwallu rhaglenni sgiliau rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae Amanda yn awyddus i hyrwyddo proffil Cambria ar gyfer Busnes, sy’n un o ddarparwyr mwyaf dysgu yn y gwaith a hyfforddiant addysg yng Nghymru a Gogledd-orllewin Lloegr. Mae gan y coleg enw da am gyflwyno sgiliau a chysylltiadau cryf â chyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.  

Dywedoddd Amanda “Rwy’n falch o gael yn fy swydd newydd gyda Choleg Cambria ac rydw i’n edrych ymlaen at yr her a meithrin fy nhîm i ddiwallu anghenion ein cleientiaid.”

“Rwy’n frwd iawn ynglŷn â diwydiant, sgiliau a phrentisiaethau Ac  Rwy’n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’r sector breifat, ysgolion a darparwyr addysg uwch i hyrwyddo Cambria ar gyfer Busnes, prentisiaethau a’n gallu i Ymgysylltu â Chyflogwyr.”

I gael rhagor o wybodaeth am Cambria ar gyfer Busnes, ewch i www.cambria.ac.uk neu ffoniwch 0300 30 30 006.

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener