Mae Kane Oliver Parry, cyn-fyfyriwr y Celfyddydau Perfformio, wedi ennill prif ran yn sioe Beautiful – The Carole King Musical, a fydd yn mynd ar daith o amgylch Prydain ym mis Medi.

Astudiodd Kane, o’r Wyddgrug, gwrs Celfyddydau Perfformio Lefel 2 ac yna symud ymlaen i gwrs Lefel 3 y Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg Cambria Iâl cyn mynd i Mountview Academy of Theatre Arts yn Llundain.

Ers gadael Mountview, mae Kane wedi bod mewn sawl sioe gerdd yn y West End gan gynnwys Wicked a We Will Rock You. Yn fwyaf diweddar, roedd Kane yn y sioe Oklahoma, BBC Proms 2017 Live at the Royal Albert Hall London a gafodd ei ddarlledu ar BBC Four ychydig o wythnosau’n ôl.

Gan siarad am ei amser yng Ngholeg Cambria, dywedodd Kane “ Rhoddodd Coleg Cambria’r hyn roeddwn i eu hangen i barhau fy hyfforddiant a fy ngyrfa yn y West End. Mae’r addysgu a’r cyfleusterau yn y coleg heb eu hail.”

Dywedodd Jamie Jenkins, Darlithydd Dawns Coleg Cambria, “Rydym yn falch iawn o gyflawniadau Kane. Mae’n enghraifft wych o’r hyn gellir ei gyflawni gyda gwaith caled, dyfalbarhad a thalent wrth gwrs.”

“Dymunwn y gorau i Kane yn ei daith sydd ar y gweill ac rydym yn edrych ymlaen at fynd â’n myfyrwyr i’w wylio.”

yn ôl