Cafodd myfyrwyr blodeuwriaeth Coleg Cambria Llaneurgain gyfle i addurno Eglwys Sant Marc yn Saltney ar gyfer eu Gŵyl Flodau dri diwrnod yn ddiweddar.

Rhoddwyd yr emyn ‘Mor Fawr Wyt Ti’ yn destun i’r myfyrwyr ac fe’u hysbrydolwyd gan eiriau’r i greu dyluniadau blodau a oedd yn cynnwys sêr, mynyddoedd, coed, rhaeadrau, blodau haul, yr haul, y tymhorau, cariad a natur. Roedden nhw hyd yn oed wedi creu coeden 8 troedfedd o daldra gyda blodau’n hongian oddi arni.

Dywedodd Amanda Ellis, tiwtor blodeuwriaeth Coleg Cambria:

“Mae hyn wedi bod yn brofiad rhagorol i’r dysgwyr, gan roi’r cyfle iddynt ddangos eu sgiliau a’u doniau. Roedd pawb wedi mwynhau cymryd rhan, yn enwedig cael gweld beth roedd y trefnwyr blodau eraill wedi’u creu yn yr eglwys.”

“Doeddwn i na merched yr eglwys methu credu pa mor dalentog oedd y trefnwyr blodau” ychwanegodd Lynda Tiplady, trefnydd yr Ŵyl Flodau.

“Roedd ymwelwyr wrth eu boddau’n eistedd wrth waith dysgwyr Coleg Cambria. Roedd cymaint i’w weld yn yr arddangosfeydd blodau godidog.”

yn ôl