• Myfyriwr o Sir y Fflint wedi ennill gwobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn

Cyflwynwyd gwobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn i James Oddie, myfyriwr yng Ngholeg Cambria Llaneurgain, yn nigwyddiad Gwobrau Ieuenctid a Chymunedol Gorllewin Sir Gaer yn ddiweddar.  Nod y gwobrau yw cydnabod pobl ifanc ymroddgar o Orllewin Sir Gaer, boed yn unigolion neu’n grŵp, sy’n cynorthwyo pobl ifanc 13 i 25 mlwydd oed i ffynnu, tyfu a llewyrchu.

Wedi’i enwebu gan Ganolfan Byw’n Annibynnol Sir Gaer, mae James ar hyn o bryd yn gwirfoddoli un noson yr wythnos yn ‘Buzz Group’ y ganolfan, sy’n grŵp cymdeithasol i bobl ifanc ag anableddau.   Roedd James, sy’n astudio Gofal Anifeiliaid yn y coleg, yn mynychu’r grŵp pan roedd yn ifanc. Cafodd fudd mawr o’r grŵp, ac felly penderfynodd roi’n ôl i’r grŵp drwy wirfoddoli yno.

Mae James hefyd yn gwirfoddoli yn llyfrgell y Storyhouse yng Nghaer, ar fferm Hayracks yn Thornton Heath, ac mae’n aelod o Gomisiwn Ieuenctid ar gyfer yr Heddlu a Throseddu Sir Gaer lle mae’n cynrychioli pobl ifanc ag anawsterau dysgu.   

Dywedodd Jo Fisher, tiwtor yng Ngholeg Cambria Llaneurgain:

“Mae James yn ddyn ifanc ymroddgar sydd wedi cael ei gydnabod am ei waith diflino yn cefnogi eraill. “Gwobr haeddiannol iawn, da iawn.”

yn ôl