• ess yn Ennill Cystadleuaeth Ysgrifennu

Yn ddiweddar, cipiodd Jessica Edwards, un o ddysgwyr Coleg Cambria sy’n 16 oed o’r Wyddgrug, y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth ysgrifennu Daniel Owen.

Mae Jessica yn astudio cyrsiau Safon Uwch yn Chweched Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria. Ynghyd â phymtheg o’i chyfoedion, roedd Jess wedi cymryd rhan mewn gweithgaredd gyfoethogi gyda’r awdur Branwen Davies, trwy gyd-weithio llwyddiannus parhaus rhwng y coleg a Theatr Clwyd.

Testun y gystadleuaeth oedd ‘Heddwch – beth mae’r gair yn ei olygu i chi?’. O’r sesiwn hon, ysgrifennodd Jessica stori fer fendigedig am y rhyfel byd cyntaf o bersbectif milwr ifanc.

Daeth y cysyniad o’r gân Pipes of Peace gan Paul McCartney. Enillodd Jess gategori ei hoedran hi (o dan 17 oed). O ganlyniad, mae ganddi’r teitl Associate Young Writer yn Theatr Clwyd.

Dywedodd Carolyn Davies-Moore, Darlithydd Drama ac Astudiaethau’r Theatr yng Nghanolfan Chweched Glannau Dyfrdwy:

“Mae hyn yn gyflawniad anhygoel. Mae Jess yn mynd yn aml i gyfarfodydd scratch nights, lle maent yn craffu ar eu gwaith ysgrifenedig newydd a thrafod gwelliannau neu sut gallai’r gwaith weithio fel darn i’w berfformio neu sgript. Mae wedi bod yn brofiad da iawn iddi.”

 

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener