Cysyllywch

mail-icon-alt
I ddechrau, gallwch siarad yn uniongyrchol â’r staff dan sylw. Os na fyddwch yn gallu datrys eich cwyn fel hyn, gallwch gysylltu â …

donna.pritchard@cambria.ac.uk
Donna Pritchard
Rheolwr Partneriaeth AU a Chydymffurfiaeth
Ffôn: 01978 26 7716
Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam LL12 7AB
Darllen rhagor