Cysyllywch

mail-icon-alt
Gallwch siarad yn uniongyrchol â'r staff dan sylw i ddechrau.

Os nad ydych yn gallu datrys eich cwyn fel hyn, cwblhewch y ffurflen adborth a bydd ein staff yn cysylltu â chi.

Gallwch anfon cwynion ysgrifenedig drwy’r post neu dros e-bost at:

Bridgette Jones - Cymhorthydd Personol i'r Dirprwy Brif Weithredwr Profiadau Pobl a Diwylliant

Cyfeiriad Post:

Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy, Ffordd Celstryn, Cei Conna, Glannau Dyfrdwy, CH5 4BR.
Cyfeiriad E-bost: bridgette.jones@cambria.ac.uk
Darllen rhagor