• Fe wnaeth un o arbenigwyr cŵn blaenllaw y DU achub y blaen yn lansiad academi a salon twtio cŵn o’r radd flaenaf.

Siaradodd Julie Harris, cyd-sefydlydd gwefan The Groomer’s Spotlight, yn ystod dadorchuddio’r cyfleuster Coler a Chrib newydd yng Ngholeg Cambria Llysfasi.
Gyda mwy na 35 blynedd o brofiad yn y sector, mae Julie yn un o’r enwau sydd mwyaf ei pharch ym myd twtio cŵn a rhoddodd gyflwyniad i ddysgwyr am y pwnc: Anatomi, Côt a Chroen Cŵn.


Mae Cambria wedi mwy na dyblu nifer y myfyrwyr sy’n twtio cŵn yn y 12 mis diwethaf a gyda’r diwydiant yn ffynnu mae’n debyg y bydd y ffigur hwnnw’n cynyddu.
Dywedodd Julie ar ôl y digwyddiad: “Roeddwn i wrth fy modd o fod wedi cael gwahoddiad i siarad â’r myfyrwyr a’r twtwyr yn Llysfasi, cefais i groeso hyfryd ac roedd y cyfleusterau’n berffaith.


“Roedd wedi cael ei drefnu’n wych gan y tîm a hoffwn i ddiolch yn arbennig i Wendy Murray, y tiwtor Twtio Cŵn.
“Roedd y gynulleidfa yn frwdfrydig a’r pwnc wedi ennyn eu diddordeb, ac fe wnaeth hyn fy swydd yn hawdd iawn. Roedd y cwestiynau’n llifo a phawb yn ymuno yn y sgwrs. Pŵer yw gwybodaeth a daeth y grŵp hwn yn sicr yn bwerus.”


Ychwanegodd Wendy: “Mae’r adborth gan y myfyrwyr a’r twtwyr cŵn oedd yn bresennol wedi bod yn wych, roedd pawb wedi mwynhau’r diwrnod ac yn meddwl bod y wybodaeth oeddent wedi’i derbyn yn hynod o ddefnyddiol a gwybodus.


“Gwnaeth Julie y diwrnod yn hwyl ac mae’n fodel rôl ardderchog i’n myfyrwyr. Roedd yn ddigwyddiad twtio cŵn cyntaf i lawer ohonynt a chawson nhw ddim eu siomi.”


Mae Coler a Chrib eisoes yn denu cwsmeriaid ac yn llawn o’r dechnoleg ddiweddaraf, gan ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf mewn amgylchedd cynnes a chroesawgar.
Bydd y penderfyniad o drawsnewid y gwagle twtio cŵn blaenorol i salon weithgar yn rhoi profiad gwerthfawr i ddysgwyr ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.


Yn ogystal â theori yn yr ystafell ddosbarth a threulio amser yn y salon, byddant yn ymdrin â sefyllfaoedd go iawn i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth hanfodol i weithio fel twtiwr cŵn proffesiynol.
Dywedodd Wendy: “Roedd y seminar yn hynod o werthfawr oherwydd wrth ddeall anatomi’r cŵn a swyddogaeth a strwythur eu croen, gallwn wella pob gwaith twtio a helpu i iachau a gwella
problemau croen a chôt, o lympiau i broblemau eraill.

“Mae hyn i gyd wedi’i gynllunio i helpu twtwyr proffesiynol a myfyrwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth,
a bydd yn effeithio’n gadarnhaol ar eu gwaith yn y salon.”

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at collarandcomb@cambria.ac.uk neu ffoniwch 01978
267529.
Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria.

yn ôl