• Fe wnaeth myfyrwyr CYFRYNGAU yng Ngholeg Cambria fwynhau dosbarth meistr darlledu gyda seren y BBC Jason Mohammad.

Treuliodd Jason, sylwebydd a chyflwynwr rheolaidd ar Match of the Day 2, Final Score a Radio Five Live, brynhawn gyda dysgwyr yng Nghanolfan Chweched Glannau Dyfrdwy, cyn ymddangos yn y seremoni Gwobrau i Fyfyrwyr Cambria y noson honno. 

Cyflawnodd weithdy ar sut i fod yn newyddiadurwr darlledu ac atebodd gwestiynau am ei yrfa o 22 o flynyddoedd gyda’r sefydliad, yn ogystal â rhoi argymhellion ar sut i gynhyrchu a golygu tu ôl i’r llen. 

Hefyd rhoddodd Jason dasg iddynt i greu rhaglen fyw a dywedodd eu bod wedi dangos dawn a thalent ar gyfer radio. 

“Mae wedi bod yn ddiwrnod gwych, ac fe wnaeth y dysgwyr y treuliais i amser gyda nhw, wir wynebu’r her pan ofynnwyd iddyn’ nhw greu sioe byw 15 munud,” dywedodd.

“Roedd yn llwyddiant eithriadol, ac roeddwn i wedi fy mhlesio yn arw gyda’r gwaith tîm drwy gydol y sioe, roedd ganddyn nhw ethos gwych.”

Ychwanegodd Jason: “Roedd yn ofyniad anodd, i greu rhaglen i’w darlledu am 2.15pm, nid eiliad yn gynt nac eiliad yn hwyrach!

“Llongyfarchiadau i’r holl fyfyrwyr, a dwi’n edrych ymlaen at y diwrnod cynhyrchu radio nesaf.” 

Diolchodd David Jones, Prif weithredwr Coleg Cambria, i Jason am ddychwelyd i’r coleg a rhoi rhagflas o fywyd darlledwr a newyddiadurwr i’r myfyrwyr. 

“Roedd yn ffantastig cael Jason yn ôl gyda ni, mae’n ffrind da iawn i Goleg Cambria ac mae bob amser yn cynorthwyo ein myfyrwyr a’n timau cyfryngau creadigol,”  meddai Mr Jones.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at ei weld eto ar gyfer diwrnod cynhyrchiad radio arall yn y dyfodol.” 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk. 

yn ôl