• Fe enillodd eifr prin y prif wobrau mewn gwŷl rithiol ffermio ac amaethyddiaeth.

Fe wnaeth y Geifr Bagot o Goleg Cambria Llaneurgain ennill pedwar gwobr yn y Sioe Amaethyddol Ar-lein Gorau. 

Bu cyfranwyr ledled y DU yn cystadlu yn y digwyddiad mawreddog, yn arbennig yn Adran Bridiau Brodorol yr Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bridiau Prin.

Yno fe wnaeth y Geifr Bagot – y rhywogaeth geifr hynaf a mwyaf prin yn y DU – lwyddo. 

Nid yn unig y cafodd Mystole Ceasar ei roi yn y safle cyntaf yn y Dosbarthiadau Bagot Gwrywaidd, ond cafodd ei enwi’n bencampwr dros holl adrannau’r geifr brodorol. 

Daeth Northop Scarlet yn gyntaf yn y categori Geifr Brodorol dros Ddwy Flwydd Oed, a chafodd Northop Tamsin y safle cyntaf yn y categori Geifr Bagot dros 1 Flwydd Oed ond o dan 2 Flwydd Oed.  

Ac i ychwanegu at y cwbl, mae bwch gafr newydd wedi cael ei eni ar safle Sir y Fflint y coleg, er mawr llawenydd i Reolwr y Ganolfan Anifeiliaid, Wendy Gacem.

“Roedd y gystadleuaeth yn gyfle gwych i ddangos ein Geifr Bagot ac roedden ni wrth ein boddau gyda’n llwyddiant,” meddai Wendy. 

“Roedd yn drist methu’r sioeau gwledig eleni, ond fe wnaeth y sioe ar-lein roi’r cyfle i bawb ddangos eu da byw a chael ychydig o hwyl yn ystod y cyfnod clo.” 

Dywedodd hefyd: “Mae wedi bod yn amser heriol i bawb ond yma yn Llaneurgain rydyn ni wedi cael rhagor o newyddion cadarnhaol, gyda genedigaeth bwch gafr bach. 

“Rydyn ni wedi’i alw’n Steve, ac mae’n gwneud pob mathau o ddrygioni, dringo dros staff ac ymchwilio i’r berfâu a’i amgylchedd newydd. Mae o’n wych.”  

Rhestrodd Ymddiriedolaeth Goroesi Bridiau Prin y Geifr Bagot ‘mewn perygl difrifol’, mor ddiweddar â 2010, oherwydd roedd llai na chant o nanis bridio yn y wlad.  

Mae hynny wedi’i newid yn ddiweddar i ‘mewn risg’, a oedd yn gam ymlaen, er bod y Bagot yn un o’r anifeiliaid mwyaf anghyffredin yn y Deyrnas Unedig. 

“Roedd y rhestr wylio ddiweddaraf wedi dangos bod niferoedd yn cynyddu, a gyda help y Gymdeithas Geifr Bagot a phobl yn bridio’r geifr, rydyn ni ar y ffordd i gael mwy na 300 o eifr benywaidd wedi’u cofrestru yn y DU, sy’n newyddion gwych,” meddai Wendy. 

“Ers dechrau a hyrwyddo Geifr Bagot yng Ngholeg Cambria, mae dros 25 o eifr bach wedi’u geni yn Llaneurgain ac wedi helpu i ddechrau wyth praidd newydd mewn colegau a sefydliadau eraill, felly rydyn ni wedi chwarae ein rhan ac yn falch iawn o hynny.”

Ewch i’r dudalen Facebook newydd www.facebook.com/animalcarenorthop neu ewch i www.cambria.ac.uk i ddysgu rhagor am Goleg Cambria Llaneurgain a’r ystod o gyrsiau rheolaeth anifeiliaid sydd ar gael. 

yn ôl