• _MG_5585_SPORTS CENTRE

Canolfan Athletau Dan Do Gogledd Cymru

Mae Canolfan Athletau Dan Do Gogledd Cymru yng Ngholeg Cambria - Glannau Dyfrdwy yn gyfleuster chwaraeon pwysig a gafodd ei agor gan Colin Jackson CBE yn 2005.
Mae ar agor i’n myfyrwyr ac i oedolion a phlant o bob oed hefyd.

Yn y ganolfan aml-chwaraeon hon, rydym yn cynnig badminton, pêl-fasged, hyfforddiant cylchol, pêl-droed, hoci, pêl-rwyd, chwaraeon raced a phêl-foli. Mae’r myfyrwyr yn defnyddio’r cyfleusterau hyn yn ystod y dydd ac yna maent ar gael i’w llogi gan glybiau a grwpiau lleol min nos ac ar benwythnosau.
Darllen rhagor

Mae’r cyfleuster yn cynnwys:


  • Trac gwibio chwe lôn 60metr

  • Cyfleuster naid hir a naid driphlyg

  • Cyfleuster naid bolyn a naid uchel

  • Cawell ymarfer taflu disgen, morthwyl a phwysau

  • Neuadd aml-chwaraeon

  • Canolfan Athletau Dan Do Gogledd Cymru


Mae'r llawr arbenigol, sydd y cyntaf o'i fath ym Mhrydain, nid yn unig yn darparu ar gyfer yr holl weithgareddau chwaraeon, ond mae hefyd yn ddigon gwydn i alluogi athletwyr i ddefnyddio esgidiau pigau 6mm, sy'n hanfodol ar gyfer hyfforddi athletau safon uchel.

Gall athletwyr hyfforddi trwy gydol y flwyddyn mewn amgylchedd diogel a rheoledig. Byddwn yn cynnig rhaglen strwythuredig o hyfforddiant i blant ysgol ac yn cynorthwyo gyda chynlluniau newydd sydd wedi'u hanelu at gynyddu cyfranogiad.

Mae hyblygrwydd y ddwy neuadd yn ein galluogi i gynnal cystadlaethau a digwyddiadau mawr yn y cyfleuster chwaraeon.
Darllen rhagor

Dewch o hyd i ni