• fitness activities_1
 • sketch-1598440679014 (2)
 • sketch-1598440367396 (2)
 • sketch-1598439872839 (2)
 • sketch-1598439660236 (2)
 • sketch-1598439191691 (2)

Ystafelloedd Ffitrwydd

lifestyle2
Mae Lifestyle Fitness yng Ngholeg Cambria - Glannau Dyfrdwy yn darparu ar gyfer pob lefel ffitrwydd ac oedran, gyda hyfforddwyr â chymwysterau proffesiynol ar gael i greu cynlluniau personol i’ch helpu i gyrraedd ei nod ffitrwydd.

Mae defnyddwyr Lifestyle Fitness yn gallu defnyddio systemau adloniant clyweledol arloesol hefyd wrth iddynt ymarfer, gan wrando ar gerddoriaeth a gwylio teledu ar eu sgriniau personol eu hunain.

Gallwch ddewis o blith 100 o beiriannau, gyda stiwdios dawns ac erobeg / Calon Iach sy’n cynnig dewis helaeth o gynlluniau ymarfer i’r aelodau.

Dewisiadau Aelodaeth

 • Aelodaeth i Unigolion yn eu Harddegau 12-15 oed £12.99 y mis.

 • Aelodaeth Myfyrwyr o 16 oed neu hŷn £18.99 y mis.

 • Aelodaeth Hyblyg £24.99 y mis.

 • Aelodaeth 12 mis £19.99 y mis.

 • Gostyngiadau Golau Glas.

 • Mae bargeinion corfforaethol ar gael.

 • Mae mwy na 30 o ddosbarthiadau ar gael i'r holl aelodau.

 • Mae dros 100 o ddarnau o offer y gampfa, pwysau am ddim, peiriannau pwysau, cyfarpar cardio.

 • Mae ymgynghoriad Hyfforddwr Personol am ddim ar gael i bob aelod.

 • Mae hyfforddwyr ffitrwydd ar gael trwy'r amser.

 • Cyfleusterau newid ar y safle, loceri, cawodydd.

 • Gweithio gyda busnesau lleol ac elusennau.

 • Noddwyr Balch o Nomads Cei Connah.

Darllen rhagor

Gwefan Ffordd o Fyw

Oriau Agor

Dydd Llun i ddydd Iau: 6am - 9:30pm
Dydd Sadwrn-Sul: 7am - 7pm
Gwyliau Banc: 8am - 4pm