• _MG_5585_SPORTS CENTRE

Clwb Plant Prysur

Dyma gyfle i blant gael cymryd rhan mewn nifer o chwaraeon gwahanol, gan gynnwys athletau, Tri golff, tennis, pêl-droed, gemau, celf a chrefft, ac ati.

Dydd Llun i ddydd Gwener trwy gydol gwyliau’r ysgol.

Cost: £28 am y diwrnod llawn
£18 am y sesiwn chwaraeon (9.30-3.30pm)
£14 am hanner diwrnod (4 awr)
£120 am yr wythnos gyfan


-------------------------------------------------------------
Darllen rhagor

Clwb Athletau Iau

Dydd Llun 6pm - 7pm
Oed: 5 oed a hŷn
Cost: £4

Cysylltwch â derbynfa Chwaraeon Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy i gael rhagor o wybodaeth:

Ffoniwch - 0300 3030 002
Email: activekidsclub@cambria.ac.uk


Download