• _MG_6011
  • _MG_5985

Canolfan Geffylau, Llaneurgain

Mae'r Uned Geffylau a Chanolfan Arholi, a gafodd ei chymeradwyo gan y BHS yng Ngholeg Cambria – Llaneurgain, yn cynnig ystod o gyfleusterau ardderchog, sy'n addas ar gyfer pob math o ddysgu a digwyddiadau ymarferol, i fyfyrwyr a phartïon allanol.

Cyfleusterau

Mae’r cyfleusterau gwych a gafodd eu hadeiladu’n bwrpasol yn cynnwys:

  • Arena dan do ac oriel wylio (50m x 30m)

  • Arena awyr agored wedi’i goleuo (60m x 40m)

  • Stablau a chaeau marchogaeth

  • Cwrs traws gwlad a chyfle i farchogaeth ar dir y coleg

  • Ystafell ddosbarth

  • Parcio helaeth


Mae'r ganolfan yn lleoliad poblogaidd ar gyfer cynnal clinigau a chystadlaethau gan bartïon cysylltiedig ac allanol, gan roi cyfleoedd ychwanegol i fyfyrwyr gael profiad mewn meysydd fel hyn, a hynny’n aml gyda’r marchogion a’r hyfforddwyr gorau.

Darllen rhagor