• deeside stadium sports 2012-13 (10)

Stadiwm Glannau Dyfrdwy

Mae’r cyfleuster hwn, a agorodd yn 1998, yn cynnwys cae pêl-droed wedi’u oleuo i gyd, cyfleuster athletau safon genedlaethol a stadiwm 400 sedd.

Dyma gartref y clwb pêl-droed 'Crwydriaid Cei Connah' a 'Chlwb Athletau Glannau Dyfrdwy, sy’n cynnal eu gemau a’u cystadlaethau cartref i gyd yn y stadiwm, ac mae eisoes wedi cynnal digwyddiadau sirol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae'r cyfleusterau ar gael i’w llogi gan grwpiau, clybiau ac yn unigol ar gyfer digwyddiadau fel diwrnodau chwaraeon ysgol, cystadlaethau pêl-droed, a digwyddiadau elusennol a chodi arian. Gallwch ddefnyddio'r stadiwm i fynd am dro yn gyflym neu i loncian o amgylch y trac synthetig.


Darllen rhagor

Download