• Northop

Y Parth Dysgu

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell yn cynnig cyfoeth o adnoddau i helpu gyda gwaith cwrs ac astudiaeth academaidd.

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

  • Testun craidd ar gyfer eich cwrs

  • Ystod ardderchog o e-lyfrau

  • E-adnoddau arbenigol i ychwanegu at eich gwybodaeth a dealltwriaeth

  • Adnoddau rhestr rhaglenni teledu/y cyfryngau

  • Banc o luniau ar-lein a chyfleusterau copïo/argraffu


Mae gan bob llyfrgell ardaloedd croesawgar a hyblyg gyda chyfrifiaduron a Chromebooks. Mae ganddynt ddarpariaeth wifi ragorol, ac rydym yn eich annog i ddod â’ch dyfais eich hun.

Mae gennym dîm gwych o staff sydd yn hapus i ddarparu cymorth gyda thechnoleg dysgu ac i’ch helpu gyda ffynnonellau ymchwilio a gwybodaeth. Gofynnwch i aelod o’r tîm a fydd yn hapus i helpu.
Darllen rhagor

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Mawrth: 8.30am – 7pm

Dydd Mercher – Dydd Iau: 8.30 am – 4.30pm

Dydd Gwener: 8.30am – 4pm

Dewch o Hyd i Ni