• hair-beauty
  • 530x254-Hair-&-Beauty-Thumbnail
  • _SK41330
  • _SK41462

CND-276x259px
Dermatalogica-276x259px
City and Guilds
Wella-276x259px
elemis

Trosolwg

Salon Celstryn, Glannau Dyfrdwy

Mae Salon Celstryn yn cynnig amrwyaieth o driniaethau gwallt, harddwch a therapïau cyflenwol gyda phob agwedd ar driniaaethau proffesiynol ar gael i’r cyhoedd am brisiau arbennig.

Mae Salon Celstryn yn gyfle ’'n myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau mewn amgylchedd rheoledig ac o dan oruwchwyliaeth, sydd yn eu galluogi i feithrin y sgiliau sydd eu hangen iweithio yn y diwydiant.

Mae’r holl fyfyrwyr wedi eu hyfforddi i’r safon uchaf ac maent yn cynnig y triniaethau diweddaraf yn llawer rhatach nag ar y stryd fawr.

Rydym ar agor ar gyfer apwyntiadau gan y cyhoedd, yn ogystal â myfyrwyr, drwy tymor y coleg.

Mae amrywiaeth lawn o gynnyrch a thalebau rhodd ar gael i’w prynu yn nerbynfa Salon Celstryn.

Mae’n rhaid i gwsmeriaid sydd eisiau triniaeth fod yn 16 oed o leiaf. Gellir torri gwallt rhai sydd o dan 16 oed os oes rhiant/gwarcheidwad gyda nhw.

Trin Gwallt

Mae ystod eang o driniaethau gwallt ar gael i gwsmeriaid gan gynnwys ymgynghoriadau am ddim a chynigion arbennig rheolaidd yn Salon Celstryn sydd yn salon trin gwallt arbenigol yng Ngoleg Cambria Glannau Dyfrdwy hefyd, ac sy’n cynnig triniaethau safon uchel.

Therapïau Cyflenwol

Anghofiwch am straen bywyd bob dydd drwy ymlacio’n llwyr mewn amgylchedd heddychlon Salon Celstryn. Mae amrywiaeth gwerth chweil o driniaethau fforddiadwy ar gael gan gynnwys tylino cerrig poeth.

Therapïau Harddwch

Gallwch ymlacio mewn amgylchedd proffesiynol wrth brofi triniaethau moethus, gan ddefnyddio cynnyrch sydd wedi ennill gwobrau.


Darllen rhagor

Diweddariad Salon

Hoffem ymddiheuro i'n cleientiaid nad ydym eto wedi gallu eich croesawu yn ôl am driniaethau oherwydd y pandemig cenedlaethol parhaus.
Mae diogelwch ein staff, ein dysgwyr a'n cleientiaid yn bwysig i ni ac rydym wedi bod yn gweithio'n galed yn y cefndir i sicrhau y gallwn eich gwahodd yn ôl yn ddiogel. Ar hyn o bryd rydym yn gallu cynnig apwyntiadau yn ystod y dydd ar gyfer Trin Gwallt a Harddwch. Ffoniwch neu e-bostiwch ni yn y dderbynfa salon yng Nglannau Dyfrdwy.

Nifer cyfyngedig o apwyntiadau fydd ar gael i sicrhau ein bod yn gallu cynnal a gweithredu o fewn canllawiau pellter cymdeithasol.
Diolch am eich cefnogaeth barhaus.
Darllen rhagor

Oriau Agor

Amser tymor agored yn unig:

Llun - Gwener: 9.00am - 4.00pm