• ycelstryn3
 • ycelstryn2
 • Y Celstyn - 4
 • Y Celstyn-1-min
 • Y Celstyn - 11-min
 • Y Celstyn - 10-min
 • Y Celstyn - 9-min
 • Y Celstyn - 8-min
 • Y Celstyn - 7-min
 • Y Celstyn - 6-min
 • Y Celstyn - 5-min
 • _MG_8349

Trosolwg

Mae Bwyty Y Celstryn yn fwyty hyfforddi wedi’i leoli yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy, ac mae’n agored i gymuned y coleg, ymwelwyr, ffrindiau a’r cyhoedd.

Rydym yn ymfalchïo yn ein hawyrgylch cynnes a chroesawgar, ac rydym yn ymdrechu i wneud popeth y gallwn ni i sicrhau bod ein gwesteion yn cael profiad bwyta dymunol a chofiadwy.

Mae Y Celstryn yn cynnig gwasanaeth bar llawn gyda chwrw potel, gwinoedd, diodydd ysgafn, te ffres, a dewis o goffi a siocled poeth. Mae bwydlenni arbennig ar gael ar gyfer archebion corfforaethol neu ddigwyddiadau arbennig.

Darllen rhagor

Oriau Agor

Ar agor yn ystod tymor y coleg o fis Medi i Fehefin, dydd Mawrth i ddydd Iau

Cinio rhwng 12pm a 1:00pm

Parcio

Gall ymwelwyr barcio am ddim ar safle’r coleg.

Dewch o Hyd i Ni