• Hafod
  • Hafod - 2
  • Hafod - 3

Trosolwg

Mae Bwyty Hafodyn fwyty hyfforddi wedi’i leoli yng Ngholeg Cambria Iâl, ac mae’n agored i gymuned y coleg, ymwelwyr, ffrindiau a’r cyhoedd.

Rydym yn ymfalchïo yn ein hawyrgylch cynnes a chroesawgar, ac rydym yn ymdrechu i wneud popeth y gallwn ni i sicrhau bod ein gwesteion yn cael profiad bwyta dymunol a chofiadwy.

Mae Hafod yn cynnig gwasanaeth bar llawn gyda chwrw potel, gwinoedd, diodydd ysgafn, te ffres, a dewis o goffi a siocled poeth.


Darllen rhagor

Oriau Agor

Ar agor yn ystod r tymor y coleg o fis Medi i Fehefin ar dydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener

Cinio rhwng 12pm a 1:00pm

Parcio

Gall ymwelwyr barcio naill ai wrth y Llyfrgell neu wrth bwll nofio Wrecsam, sy’n golygu bod eisiau cerdded ychydig i’r bwyty. Mae mannau parcio i gerbydau bobl anabl ar gael o flaen Bwyty Hafod hefyd.

Dewch o Hyd i Ni