Deli Marché Llysfasi

Dydd Llun i ddydd Gwener

8am - 8.50am: Brecwast

9.45am - 11.15am: Amser Egwyl

12pm - 1.30pm Cinio

2pm - 3.30pm Byrbrydau