• _MG_8147
  • recording studio

Stiwdio recordio

Mae gan ein stiwdio cynhyrchu cerddoriaeth ddigidol safonol y diwydiant cerdd yng Ngholeg Cambria Iâl, ystod gyflawn o offer, gan gynnwys: ystafelloedd recordio digidol ac analog a phob un yn cynnwys llawer o offerynnau a meddalwedd ac offer ôl-gynhyrchu Apple.

Mae pob un o’n dysgwyr cyrsiau Cynhyrchu Sain, Perfformio Cerddoriaeth a Chynhyrchu Digwyddiadau Byw yn cael cyfleoedd cyffrous i greu a marchnata cerddoriaeth a chynnyrch sain a dysgu sgiliau hanfodol mewn technegau cynhyrchu cerddoriaeth a recordio sain.


Darllen rhagor