• DSCN2060alt
  • 6b

Oriel Goffa

Wedi’i lleoli yng Ngholeg Cambria Iâl, yn yr hen Ysbyty Coffa’r Rhyfel Wrecsam a Dwyrain Sir Ddinbych, mae’r Oriel Goffa yn cynnig amgylchfyd awyrgylchol i weld celf, crefft ac arddangosiadau'r cyfryngau gan ystod gyffrous o artistiaid.

Mae’r rhaglen arddangos yn rhan o’r cwricwlwm Celf, y Cyfryngau a Dylunio ac mae myfyrwyr yn defnyddio’r oriel fel adnodd dysgu gweledol i gefnogi a dylanwadu eu hymarferion gwaith.

Mae’r oriel hefyd yn trefnu rhaglen o weithgareddau gwahanol i fynd gyda’r arddangosiadau, gan gynnwys darlithoedd gan artistiaid, cyrsiau preswyl, gweithdai ac ymweliadau allanol. Mae'r rhain yn goleuo a gwella profiad a dealltwriaeth myfyrwyr sy’n berthnasol i’w gwaith prosiect.
Darllen rhagor