• llysfasi facilities (3)
  • _MG_2805
  • llysfasi facilities (4)
  • _MG_2890

Trosolwg

Mae’r llety yn Llysfasi yn darparu ar gyfer dynion a merched sy’n fyfyrwyr amser llawn, ac mae wedi’i leoli ar y prif safle. Cafodd y llety ei adnewyddu yn 2010. Mae’r ystafelloedd yn helaeth ac o safon uchel gyda Wifi a’r rhyngrwyd ar gael yn rhad ac am ddim drwy’r llety.

Mae gan bob bloc gyfleusterau cegin gyda thegell, tostiwr, oergell a microdon. Mae gennym Ystafell Gemau hefyd sy’n cynnwys teledu sgrin lydan a DVD, bwrdd pŵl a thenis bwrdd.

Mae gennym wardeiniaid llety i ddiogelu myfyrwyr preswyl iau ac i roi cymorth cyfeillgar i’ch helpu i gwblhau’r flwyddyn. Bydd y wardeiniaid yn gallu trefnu teithiau i’r sinema, canolfannau hamdden a gweithgareddau eraill y goynnir amdanynt.
Darllen rhagor

Parcio

Parcio: Gall ymwelwyr barcio am ddim ar safle’r coleg.

Dewch o hyd i ni