10:00am - 2:30pm Coleg Cambria Llysfasi
CC-2018-FE-Llysfasi-Facilities-8612
4 Llysfasi Cottages, Llysfasi, Ruthin LL15 2LD, UK

Digwyddiad Gwybodaeth ac Arddangosiad Agored

Ffermio manwl gywir da byw ar gyfer diwydiant amaethyddol cynaliadwy yng Nghymru

Yn ystod y 18 mis diwethaf, mae prosiect PreciseAg wedi darparu treialon arloesol ar dda byw fferm yn Llysfasi ac IBERS. Dewch i ymuno â ni i ddysgu rhagor am ffermio manwl gywir da byw a’r buddion posib gallai’r technegau hyn eu hychwanegu at eich busnes yn y dyfodol.

Bydd y diwrnod hwn yn cynnwys 

  • Trafod cynnydd y treialon, canlyniadau’r treialon gwartheg godro, gwartheg cig eidion a defaid, a goblygiadau ar gyfer y dyfodol, gan gynnwys
    • Canfod salwch yn gynnar mewn lloi
    • Rheoli clefyd yr euod mewn defaid 
    • Defnyddio technoleg i fonitro cymeriad bwyd mewn gwartheg godro 
  • Arddangosiadau o dechnolegau a dyfeisiadau manwl gywir da byw
  • Diweddariad a datblygiadau diweddaraf ymchwil iechyd anifeiliaid gan IBERS
  • Diweddariad ar safle a fferm Llysfasi 

 

I gofrestru eich lle/oedd, anfonwch e-bost at
reception-llysfasi@cambria.ac.uk neu ffoniwch 01978 267931

Darperir cinio cynnes i fynychwyr sydd wedi cofrestru

 

1.90 MB
yn ôl