08:00am Coleg Cambria Northop - Business School
Copy of CC-2018-FE-Northop-Business School-0480-min

Remploy yw arbenigwr arweiniol anabledd y DU, gyda thros 70 mlynedd o brofiad o ddarparu cyflogaeth a chymorth gyda sgiliau. Ein cenhadaeth yw trawsnewid bywydau pobl anabl a’r rheini sydd â rhwystrau cymhleth iddynt weithio trwy ddarparu cyfleoedd cyflogaeth gynaliadwy, i oedolion o oedran gweithio a fydd yn cael eu cyfeirio atom gan y Ganolfan Byd Gwaith. I gynorthwyo cyflogwyr ar eu taith Hyderus o ran Anabledd, rydym yn cynnig sesiwn o’r enw Meddwl yn Wahanol. Mae’r sesiwn hon yn rhoi cyfle inni ddeall canfyddiadau a rhwystrau i recriwtio a chynorthwyo pobl ag anableddau yn y gweithle o safbwynt y cyflogwr ac mae’n cynnwys y canlynol:

· Canfyddiadau – yn gymdeithasol ac yn y gweithle

· Beth yw anabledd – diffiniadau ac enghreifftiau

· Sut rydyn ni’n gwneud pethau’n wahanol – addasiadau bychain, effaith fawr

· Deall y rhwystrau – sefydliadol, proses, personol a sut rydym yn goresgyn yr heriau hyn

· Cadw pobl mewn gwaith – Cadw talent a pha gymorth sydd ar gael i chi fel cyflogwr.

Cofrestru o 8:00am ymlaen, y sesiwn i ddechrau am 8:30am

yn ôl