main logo
Background Splash

Gan Jack Sutcliffe

13/12/2022

IMG_1062

Byddwch lawen a dewch i ymuno â ni ar 13, 14 ac 15 Rhagfyr yng Nglannau Dyfrdwy i fwynhau ysbryd y Nadolig ac ymgolli yn y dathliadau eleni ym Marchnadoedd Nadolig Coleg Cambria!

Dewch i weld stondinau tymhorol a faniau bwyd dros dri diwrnod llawn hwyl yr ŵyl fis Rhagfyr eleni yng Nglannau Dyfrdwy ar safle Coleg Cambria.

Rydych chi’n siŵr o gael llond sach o hwyl, felly dewch â’ch teulu gyda chi, ewch i fwyta, siopa a bod yn llawen yn y digwyddiad rhad ac am ddim hwn sy’n cynnwys y cynnyrch gorau gan ein cynhyrchwyr a’n busnesau lleol.

Dyma’r amseroedd ar gyfer marchnadoedd Glannau Dyfrdwy:

  • 13 a 14 Rhagfyr 2022: 10am tan 5pm 

  • 15 Rhagfyr 2022: 12pm tan 8pm. 

Bydd clychau Siôn Corn yn canu yma yn Cambria gydag adloniant arbennig gan ein myfyrwyr gan gynnwys côr, band a phantomeim Jac a’r Goeden Ffa.

Cliciwch y botwm isod i weld yr holl bethau sydd gan farchnadoedd Cambria i’w cynnig y Nadolig hwn.