4pm - 7pm
LL13 7UH

P’un a ydych eisiau dysgu rhywbeth newydd neu wella eich sgiliau, mae ein Digwyddiadau Agored i Oedolion yn berffaith i chi ddysgu rhagor am ddysgu yn Cambria.

Dyma eich cyfle i archwilio i amrywiaeth eang o gyrsiau, i gyfarfod â’n tiwtoriaid arbenigol, i siarad â’n staff, i gael gwybodaeth a chyngor am gyllid ac i ymgeisio am gwrs.

 

Dylech chi ymuno â ni er mwyn: 

  • Anelu at ddyfodol mwy disglair wrth astudio gradd
  • Uwchsgilio gyda chwrs datblygu proffesiynol i symud ymlaen yn eich gyrfa 
  • Dysgu rhywbeth newydd gyda chwrs rhan amser
  • Cael cyngor ar Brentisiaethau
  • Dysgu Cymraeg gyda Cymraeg i Oedolion
  • Dysgu rhagor am ein dosbarthiadau Saesneg, Mathemateg a Chyfrifiaduron am ddim* i oedolion yn y gymuned
  • Darganfod rhagor am ein cyrsiau am ddim* a ariennir gan y Cyfrif Dysgu Personol

*yn amodol ar gymhwysedd

 

Cadwch eich lle rŵan

 

Gwybodaeth Covid 

Mae’n ddrwg gennym ond oherwydd cyfyngiadau ymwelwyr ar hyn o bryd, rydym yn gofyn eich bod yn dod i’r digwyddiad ar eich pen eich hunain, heblaw am achosion lle bydd gofalwyr yn cael aros gyda chi. Archebwch un tocyn ar gyfer eich hunain, sef y dysgwr posib a fydd angen siarad â thiwtor. Os yw’n bosib, cyrhaeddwch ar ddechrau’r slot amser sydd ar gadw ar eich cyfer. 

Ar gyfer diogelwch COVID mae rhaid i holl ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb drwy’r amser (oni bai eich bod wedi eithrio) ar safle Cambria a chydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol. Byddwn yn darparu mannau diheintio dwylo er mwyn helpu i’ch amddiffyn. Os ydych yn dioddef o unrhyw symptomau COVID yn y cyfnod cyn y digwyddiad neu ar ddiwrnod y digwyddiad, hyd yn oed os nad ydynt yn symptomau trwm, ac os ydych wedi cael y brechlyn, peidiwch â dod i’r digwyddiad. Mae’r mesurau hyn yn eu lle i leihau’r perygl o drosglwyddo COVID 19.

yn ôl