Mae dau fyfyriwr Coleg Cambria wedi ennill eu lle i gynrychioli Tîm Prydain yn rowndiau terfynol WorldSkills yn Abu Dhabi.

Bydd Ethan Davies, sy’n 21 oed o Fynydd Isa ac sy’n cael ei gyflogi gan Electroimpact fel Prentis Gweithgynhyrchu Uwch, ynghyd â Joseph Massey, sy’n 23 oed o Prescott ac sy’n cael ei gyflogi fel ffitiwr Awyrennau gan Airbus, yn ymuno â merched a dynion elît eraill gwledydd Prydain a gafodd eu dewis i gystadlu am fedalau aur yn erbyn gweddill y byd – a phrawf dangosol ar gyfer dyfodol ein heconomi.

Mae aelodau hynod ddawnus Tîm Prydain wedi llwyddo i ennill eu lle i gynrychioli eu gwlad yn rowndiau terfynol Worldskills yn Abu Dhabi 14 – 19 Hydref, ar ôl iddynt lwyddo i drechu miloedd o gyn brentisiaid, cyd-brentisiaid a myfyrwyr eraill.

Mae’r broses ddwy flynedd (neu hwy) wedi gweld cystadleuwyr yn ennill rowndiau rhanbarthol, cenedlaethol, rowndiau terfynol Ewropeaidd a chlirio’r rhwystrau yn y prawf olaf un i ddewis tîm y mis diwethaf.

Bydd Ethan a Joe yn ymuno â’r tîm o 32 o weithwyr proffesiynol dawnus a medrus a fydd yn parhau i gael hyfforddiant Trylwyr dull olympaidd wrth iddynt baratoi ar gyfer yr wythnos fwyaf dwys o gystadlu y gallwch ei ddychmygu.

Mae sgiliau aelodau’r tîm yn amrywio o gynnal a chadw awyrennau a pheirianneg fecanyddol, i wasanaethau bwyty a diogelwch seiber.  Bydd Ethan yn cystadlu ar Felino CNC tra bydd Joe yn brwydro yn y gystadleuaeth sgiliau Cynnal a Chadw Awyrennau.

Mae WorldSkills UK, sy’n helpu pobl ifanc i ‘Fynd Ymhellach, Yn Gyflymach’, ar y blaen gyda defnyddio cystadlaethau yn y gweithle, canolfannau hyfforddi, ysgolion a cholegau i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf ac i lenwi’r bwlch sgiliau.

Dywedodd David Jones OBE, Prif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rydym yn hynod o falch o lwyddiant Ethan a Joseff – maent wedi cyflawni pinacl sgiliau – Pencampwriaethau’r Byd!  Diolch yn fawr iawn i’w cyflogwyr, Electroimpact ac Airbus UK, eu hyfforddwyr, a’r tîm yng Ngholeg Cambria.  Mae cael dau o’n myfyrwyr, dau o’n prentisiaid ni ein hunain, ymhlith 33 aelod Tîm Prydain, yn llwyddiant mawr y dylai pawb yng Ngogledd Ddwyrain Cymru fod yn falch iawn ohono.”

Ystyriwyd bod rownd derfynol eleni yn brawf dangosol pwysig o ba mor dda y bydd Prydain yn llwyddo gyda gweddill y byd ar ôl Brexit.  Bydd sgiliau lleol yn dod yn fwyfwy pwysig wrth i ddiwydiant geisio lleihau’r ddibyniaeth ar weithwyr yr Undeb Ewropeaidd.

yn ôl