Mae deg o fyfyrwyr Ceffyleg Coleg Cambria Llaneurgain wedi pasio arholiad Cam 1 y Gymdeithas Ceffylau Prydain (BHS) yn llwyddiannus.

Mae cymhwyster Cam 1 BHS yn cael ei asesu gan arholwyr allanol ac annibynnol. Mae’n profi sgiliau ymarferol a’r wybodaeth am geffylau sydd gan ymgeiswyr. Mae’r cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i ddangos tystiolaeth o’u datblygiad sgiliau a’u gallu, er mwyn gallu symud ymlaen i gymwysterau uwch megis Cam 2 BHS neu ddechrau gweithio.

Dywedodd Debbie Howe, Hyfforddwr Ceffyleg Coleg Cambria:

“Mae myfyrwyr Ceffyleg Coleg Cambria yn cael eu hyfforddi’n ddwys tuag at arholiadau gan Gymdeithas Ceffylau Prydain (BHS) a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yma yn Llaneurgain, rydym yn gweld pwysigrwydd ennill y cymwysterau proffesiynol hyn sy’n cefnogi eu cwrs academaidd. Maent yn cyd-redeg â’u cwrs academaidd, ac yn helpu paratoi’r dysgwyr at y diwydiant.”

“Rydym yn falch o ddweud bod gennym gyfradd llwyddiant ardderchog, ac mae rhai o fyfyrwyr blwyddyn olaf y cwrs yn dechrau yn y diwydiant gyda Diploma Lefel 3 a Cham 1, 2 a 3 BHS.”

Roedd Jade Owens, Shannon Frangos a Sian Holt, myfyrwyr Lefel 3, yn ymgymryd â’u harholiad Cam 3 BHS yn Stablau Ingestre yn Stafford yn ddiweddar.

Llun yn dangos myfyrwyr Lefel 2 a Lefel 3 yn sefyll arholiad Cam 1 BHS yng Ngholeg Cambria, Llaneurgain (Chwith i’r Dde) Chelsea Thompson, Maddie Stevens, Amy Platt, Milly Murphy, Maddie Maher, Chelsea Jones, Paris Melton, Julia Nowak ac Adele Jenkins.

Llun yn dangos Jade Owens, Shannon Frangos a Sian Holt, yn ymgymryd â’u harholiad Cam 3 BHS yn Stablau Ingestre yn Stafford.

yn ôl