Alex yn Nofio Dros Nos

Aeth Alex Thomas, Pennaeth Chweched Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria, yn ôl i’r gwaith ar ôl nofio gyfwerth â hyd y Sianel dros nos er budd elusen ddewisedig y coleg, Ambiwlans Awyr Cymru.

Nofiodd Alex 32 km yng Nghanolfan Chwaraeon Cambrian Aquatics yng Nghei Connah mewn 11 awr a 36 munud. Mae hyn yn golygu nofio hyd pwll nofio 25 metr fesul 30 eiliad. Ar ôl hyfforddi am fisoedd, dechreuodd Alex yr her am 5pm, a gorffen yr her y bore canlynol cyn mynd yn ôl i’r gwaith.

Yn dilyn y nofio hirfaith, dywedodd Alex:

“Roedd hon yn her anferthol i mi nofio hyd y Sianel, ac yn rhywbeth yr oeddwn i’n awyddus i’w wneud  wrth godi arian i Ambiwlans Awyr Cymru.”

“Hoffwn ddiolch i bawb am eu cefnogaeth, yn enwedig Chris Wallace, Rheolwr Canolfan Chwaraeon Cambrian Aquatics, a’r tîm am ganiatáu i mi ddefnyddio’r cyfleusterau i hyfforddi ac ymgymryd â’r her.

yn ôl