Daeth myfyrwyr Coleg Cambria yn ôl i’r coleg gyda gwobr am greadigrwydd.  

Yn ddiweddar bu pedwar myfyriwr, sy’n astudio yn Chweched Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria, yn cystadlu yn rownd derfynol Cymru cystadleuaeth Menter yr Ifanc.   Mae’r grŵp eisoes wedi ennill rownd derfynol ranbarthol Gogledd Cymru, ac wedi teithio i Gaerdydd i gystadlu a dangos eu syniad o ailgylchu hen recordiau. Mae’r cynnyrch a wnaed ganddynt yn cynnwys clociau, stand gacennau, powelenni a dalwyr napcynnau, ynghyd â chynnyrch newydd fel bag ysgwydd, het at achlysuron arbennig a bwrdd bychan.   

Roedd yn rhaid i’r dysgwyr lunio cynllun busnes, profi eu cynnyrch yn fasnachol, a gwneud stondin fasnachu i ddangos eu cynnyrch.   Gan ddilyn thema partïon yn yr ardd, fe wnaeth y tîm mentergarwch godi arian er budd NSPCC, elusen y coleg ar gyfer 2017/18.

Yng Nghaerdydd, bu’n rhaid iddynt gymryd rhan mewn proses gyfweld heriol, cyflwyniad a derbyn cwestiynau gan y beirniaid wrth eu stondin ochr yn ochr â mynd i sesiynau a gyflwynwyd gan Syniadau Mawr Cymru a The Prince’s Trust.   Roedd y myfyrwyr eisoes wedi cyfarfod Jack Sargent AC a chyflwyno eu syniad iddo. Roedd gwaith y myfyrwyr wedi gadael argraff fawr arno.

Er na fu i’r tîm ennill lle yn y rownd derfynol, fe wnaethon nhw ennill gwobr Creadigrwydd Menter yr Ifanc wrth feithrin eu sgiliau busnes.   

Dywedodd Lynn Williams, Hyrwyddwr Mentergarwch yng Ngholeg Cambria:

“Rydyn ni’n falch iawn o’r pedwar myfyriwr wnaeth gystadlu yn rownd derfynol Cymru o gystadleuaeth Menter yr Ifanc.   Maen nhw wedi gweithio’n galed iawn ar eu menter newydd, a chodi arian hefyd ar gyfer yr NSPCC.”

Llun yn dangos Sam Davidson, Tayler Roughley, Thomas Haycock a Jessica Wilson-Jones

yn ôl