Myfyrwyr Coleg Cambria yn dychwelyd i’r coleg ar ôl dod yn gyntaf a thrydydd yn rownd derfynol agoriadol Menter Worldskills Cymru.

Cynhaliwyd Rownd Derfynol Cymru o Her Menter Worldskills yn Llandarsi, Abertawe. Roedd tri thîm o fyfyrwyr Coleg Cambria yn bresennol, 2 dîm o fyfyrwyr Safon Uwch ac un tîm o fyfyrwyr Teithio a Thwristiaeth, i gystadlu yn erbyn timau eraill o Gymru.

Roedd y timau wedi’u dewis i gynrychioli’r coleg ar ôl her fewnol gyda dros 60 o dimau yn cystadlu. Ar gyfer y rownd derfynol sgiliau, rhoddwyd her i’r myfyrwyr i gynhyrchu syniad, cynllun busnes, rhagolwg llif arian a chyflwyniad o fewn 5 awr. Yna, roedd yn rhaid iddynt gyflwyno eu syniad i banel o feirniaid arbenigol, ac ateb cwestiynau wedi’u seilio ar eu syniad a’u cynllun busnes.

Enillodd un o’r timau Safon Uwch y wobr gyntaf, ac enillodd y tîm Teithio a Thwristiaeth y drydedd wobr.

Dywedodd un o’r beirniaid, Penny Matthews:

“Roedd y dysgwyr yn glod i Goleg Cambria, arloesol a mentrus iawn, da iawn!”

 

yn ôl