• Enillodd myfyrwyr Coleg Cambria y gwobrau cenedlaethol gorau am ragoriaeth mewn datblygiad proffesiynol ac adnoddau dynol (AD)

Enwyd Lydia Drury-Williams yn Fyfyriwr Lefel 5 y Flwyddyn CIPD Cymru (Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu), gyda Christopher Thrift yn ennill y teitl Lefel 3 ar gyfer Gogledd Cymru.

Wedi’u lleoli yn Ysgol Fusnes Cambria yn Llaneurgain, diolchodd y ddau eu tiwtor, Philippa Parkin, gan ddweud y bydd y gwobrau a’r gwersi a ddysgwyd ar gyrsiau CIPD y coleg o fudd mawr iddynt ar gyfer y dyfodol.

Cyflawnodd Lydia Brentisiaeth mewn Gweinyddiaeth Busnes ar Lefelau 2 a 3 cyn symud ymlaen i Lefel 5.

Mae bellach yn gweithio yn adran AD Redrow, yr adeiladwyr tai sydd wedi’u lleoli yn Ewloe, ac roedd yn canmol y darlithwyr am y cymorth a gafodd, gan ddweud: “Roedd yn fraint ennill gwobr Myfyriwr y Flwyddyn CIPD Cymru.

“Mae Philippa wedi bod yn ysbrydoliaeth i mi, ac rydw i wedi datblygu fy ngwybodaeth am AD a dod yn fwy hyderus o astudio’r cyrsiau CIPD yn Cambria.”

Mae Christopher wedi bod yn gweithio yn Convatec yng Nglannau Dyfrdwy ers dros ddegawd a phenderfynodd gofrestru ar gyfer cwrs CIPD fel ei fod yn gallu symud o’i swydd bresennol i ddechrau gweithio yn y maes AD.

Yr unig ddyn mewn dosbarth o 23 myfyriwr, bu Christopher yn cyfrannu’n aml at y trafodaethau dosbarth ac yn gallu cymhwyso elfennau o’i ddysgu yn ei waith, gan roi enghreifftiau o arfer orau mewn amgylchedd proffesiynol go iawn.

Gan gyfaddef ei fod “wedi syfrdanu” ei fod wedi ennill y wobr ranbarthol, dywedodd: “Rydw i wedi mwynhau fy 10 mlynedd yn Convatec, ond ar ôl trafodaeth gyda chydweithwyr AD a gweithgynhyrchu cefais y cymorth i ymuno â’r cwrs yng Ngholeg Cambria a dechrau ar newid fy ngyrfa.

“Rydw i wedi mwynhau’r cwrs yn fawr a chefais fy ysgogi gan fy nhiwtor a fy nghyfoedion drwy gydol y cwrs.

“Mae Ysgol Fusnes Cambria yn gyfleuster addysgol o’r radd flaenaf ac mae’n amgylchedd gwych i astudio ynddo; hoffwn i ddiolch i bawb am eu cefnogaeth.”

Wedi’i agor yn 2017, mae’r cyfleuster gwerth £3.5 miliwn yn croesawu mwy na 1,500 o fyfyrwyr bob blwyddyn ar gyfer ystod o gyrsiau lefel gradd, rhaglenni datblygiad proffesiynol a hyfforddiant busnes.

Dywedodd Lesley Rasmussen, Dirprwy Gyfarwyddwr Ysgol Fusnes Cambria, fod y ganolfan wedi mynd o nerth i nerth a bod cyflawniadau “gwych” Lydia a Chris yn adlewyrchu diwydrwydd ac ymroddiad y staff.

“Rydyn ni’n falch o fod wedi cyflwyno cyrsiau CIPD yng Ngholeg Cambria ers blynyddoedd lawer, gan gael canlyniadau ardderchog yn gyson ar raglenni hyd at lefel gradd,” meddai Lesley.

“Mae’r Ysgol Fusnes yn darparu amgylchedd egnïol i fyfyrwyr ac rydw i’n falch o glywed bod Lydia a Chris yn teimlo bod hynny’n wir.

“Maen nhw’n haeddu’r gydnabyddiaeth hon ac maen nhw’n glod mawr i Cambria, iddyn nhw eu hunain a’u cyflogwyr.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau datblygiad proffesiynol sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk/business/professional-development

yn ôl