Mae Gina Gibb, Prentis Peirianneg Coleg Cambria, yn dathlu ar ôl seremoni Gwobrau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol 2017 a gynhaliwyd yn Llundain yn ddiweddar.  

Mae Gina, sy’n 19 oed o Gilgwri, yn cael ei chyflogi gan Magellan Aerospace yn Llai. Daeth Gina yn ail yng nghategori cenedlaethol Gwobr Prentis Canolradd ac Uwch y Flwyddyn Gyntaf.

Mae’r Gwobrau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol yn dathlu llwyddiant, gwobrwyo newid, adeiladu partneriaethau, symud syniadau yn eu blaenau, meithrin arfer da a buddsoddi mewn pobl, gan dynnu sylw at weithgynhyrchu ar ei orau. Cafodd y wobr prentis ei datblygu ar gyfer prentisiaid lefel Canolradd ac Uwch sydd wedi gwneud y gorau o’u cyfleoedd hyfforddi a datblygu a gyflwynwyd iddyn nhw yn ystod blwyddyn gyntaf eu rhaglen Prentisiaeth Peirianneg.

Dywedodd Salah Berdouk, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm Peirianneg Coleg Cambria:

“Mae Gina wedi rhagori ers iddi ddechrau gyda ni yma yng Ngholeg Cambria fel prentis Magellan Aerospace. Mae hi bob amser yn bositif ac yn frwdfrydig i ddatblygu ei hun ac eraill. Mae ei gwybodaeth dechnegol a’i gallu o’r safon uchaf. Mae hi’n cyfathrebu’n dda ac wedi ffitio mewn yn dda yng Ngholeg Cambria.

“Rydyn ni’n hapus dros Gina, roedd hi’n ail yng Ngwobrau Enillwyr Cenedlaethol Dyfodol Gweithgynhyrchu 2017, ac yn Enillydd Gwobr Prentis Canolradd ac Uwch y Flwyddyn Gyntaf.

“Rydyn ni’n credu fod gan Gina ddyfodol disglair o’i blaen!”

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener