Dyfarniad Lefel 3 C&G mewn Archwilio, Profi ac Ardystio Gosodiadau Trydanol yn Rheolaidd

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA87964
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Rhan Amser, 8 wythnos a ½ diwrnod ar gyfer asesiad ymarferol
Adran
Trydanol
Dyddiad Dechrau
12 Jan 2023
Dyddiad Gorffen
23 Mar 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs City & Guilds Archwilio a Phrofi Cyfnodol 2391-51 hwn yn cwmpasu pum adran graidd:
• Gofynion ar gyfer archwiliadau a phrofion cyfnodol
• Gweithdrefnau rheoli diogelwch wrth gynnal archwiliadau a phrofion cyfnodol
• Gofynion ar gyfer archwiliadau cyfnodol gosodiadau trydan
• Gofynion ar gyfer profi gosodiadau trydan yn ystod archwiliadau a phrofion cyfnodol
• Sut i gynnal archwiliadau a phrofion cyfnodol o osodiadau trydan
Bydd yr asesiad yn cynnwys arholiad ar-lein amlddewis 40 cwestiwn, papur cwestiynau ysgrifenedig a phrawf ymarferol
Lefel 3 mewn Gosod Trydan, bydd cymwysterau cyfatebol yn cael eu hystyried hefyd.

Argymhellir yn gryf eich bod yn cwblhau’r cwrs City & Guilds 2391-50 mewn Dilysiad Cychwynnol Gosodiadau Trydanol 2391-50 cyn mynychu’r hyfforddiant hwn.

Mae’r cwrs hwn yn fwyaf addas i’r rhai sy’n gweithio yn y diwydiant trydanol ac sy’n ymwneud yn weithredol â’r broses archwilio a phrofi gyda phrofiad blaenorol o fyrddau byw.

Mae elfen fach iawn o ymarfer, er na ddarperir unrhyw hyfforddiant ymarferol ffurfiol.

Dylech hefyd fod â dealltwriaeth dda o’r Rheoliadau Gwifro IET diweddaraf BS7671 a thystysgrif 18fed Argraffiad gyfredol.

I grynhoi, mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sydd am ddatblygu eu sgiliau profi ac archwilio ac mae dealltwriaeth dda o’r hanfodion yn hanfodol. Awgrymir yn gryf bod gennych 2 flynedd o brofiad yn archwilio a phrofi fel trydanwr gweithredol cyn dilyn y cwrs hwn.
Mae City & Guilds 2391-51 yn gwrs hanfodol ar gyfer unrhyw drydanwr a hoffai brofi gosodiadau trydan.

Gyda’r cwrs hwn, gallwch symud ymlaen i weithio fel technegydd gosod trydan neu drydanwr proffesiynol sy’n gymwys i brofi gosodiadau.
£650
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost