main logo

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Tîm ac Arwain

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15269
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Amseroedd y sesiynau yw 9:30 – 15:30, ar y dyddiadau canlynol: 16.1.2 – 1.2.24Bydd angen amser ar ymgeiswyr hefyd i weithio ar eu hasesiad y tu allan i’r sesiynau hyfforddi. Mae pob uned yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau aseiniad cyn y sesiwn arfaethedig nesaf, felly bydd angen i ymgeiswyr ystyried hyn wrth gynllunio eu hamser a chofrestru ar y cwrs.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
16 Jan 2024
Dyddiad Gorffen
01 Mar 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Ar gyfer pwy mae’r cymhwyster hwn?

● Arweinwyr tîm gweithredol, gan eich helpu chi i fod yn fwy effeithiol a hyderus yn eich rôl.
● Arweinwyr tîm newydd neu ddarpar arweinwyr tîm, gan eich helpu chi i bontio o weithio mewn tîm i arwain tîm.
● Hefyd ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno cael cymhwyster rheoli ffurfiol a throsglwyddadwy.
● Dysgwyr nad oes ganddynt lawer iawn o amser i'w dreulio’n astudio.

Bydd dwy uned yn cael eu hastudio:

● Arwain eich Tîm Gwaith
● Cynllunio a Monitro Gwaith
Dau aseiniad ysgrifenedig, wedi’u gosod gan ILM. Nid oes unrhyw arholiadau.
Dim
Mae hwn yn gymhwyster rheoli cydnabyddedig iawn gan arweinydd marchnad y DU, a fydd yn eich galluogi i sefyll allan yn y dorf.

Bydd dysgwyr llwyddiannus hefyd yn gallu symud ymlaen I Dystysgrif Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Arwain a Thîm, neu Ddyfarniad/Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli.
£320
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?