main logo

Clwb Anifeiliaid

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15266
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Boreau Sadwrn 09:00 – 12:00 yn ystod y tymor
Adran
Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid
Dyddiad Dechrau
13 Jan 2024
Dyddiad Gorffen
16 Mar 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Cyflwyniad i weithio gydag anifeiliaid a datblygu sgiliau ymarferol. Mae’r cwrs wedi’i lunio i ddatguddio’r ffermwr/ ceidwad sŵ/ gofalwr anifeiliaid yn eich plentyn wrth weithio ar y cyd â’n ceidwaid anifeiliaid mewn parthau anifeiliaid gwahanol bob tymor. Byddant yn meithrin sgiliau i ennill eu bathodynnau cyflawni a Thystysgrif Gofalwyr Anifeiliaid ar ddiwedd y cwrs. Mae’r cwrs yn cael ei gyflwyno yn ein cyfleuster hyfforddi addysgol ar gyfer myfyrwyr yng Ngholeg Cambria Llaneurgain sy’n cynnwys anifeiliaid fferm, mamaliaid bach (cwningod/ moch cwta/ cnofilod) ac ymlusgiaid. Mae’r safle wedi’i leoli mewn cefn gwlad hyfryd i gynnig y cyfle i archwilio bywyd gwyllt hefyd!

Bydd gweithgareddau’n cynnwys:

● Paratoi bwyd a bwydo anifeiliaid
● Carthu ac ailwampio llociau
● Meithrin Perthynas at Ddiben Rhyw
● Creu deunydd i’r anifeiliaid chwarae gyda nhw
● Archwilio bywyd gwyllt - arwyddion a thraciau / chwilota mewn pyllau / helfa chwilod
Bydd dysgwyr yn gweithio tuag at ennill eu bathodynnau ym mhob maes gyda Thystysgrif Gofalwyr Anifeiliaid ar ôl cwblhau’r cwrs.
Rhaid bod yn 12-17 oed am hyd y cwrs.
Rhaid cael diddordeb mewn gweithio gydag anifeiliaid.
Mae’r cwrs yn ymarferol iawn ac efallai y byddwch yn gweithio yn yr awyr agored.
Astudiaeth bellach ar gymhwyster gofal anifeiliaid.
£325 y tymor (12 wythnos)
£220 am dymor yr haf (8 wythnos)
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Sesiwn Holi Ac Ateb Byw Dysgu Yn Gymraeg
13/06/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?