Cyflwyniad i Reolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15265
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 4pm – 5.30pm 15 wythnos ar ddydd Mercher
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw
Dyddiad Dechrau
28 Feb 2023
Dyddiad Gorffen
04 Apr 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Dyluniwyd y cwrs hwn ar gyfer pobl sy’n dymuno naill ai ennill neu wella eu gwybodaeth am Reolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy ac Awtomeiddio (PLC).
Bydd ein staff profiadol yn dechrau o’r dechrau ac yn tybio nad oes gennych unrhyw brofiad blaenorol. Felly, nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol arnoch chi.
Rydym yn cynnig cwrs hyfforddi PLC YMARFEROL gyda chyfarpar o’r radd flaenaf sy’n adlewyrchu’r tueddiadau diweddaraf mewn diwydiant. Mae dros 90% o PLC mewn diwydiant yn Siemens S7 neu PLC Allen Bradley. Rydyn ni’n defnyddio’r ddau!
Bydd eich tiwtor yn eich helpu i gyrraedd lefel lle bydd gennych ddigon o sgiliau i ystyried dod yn rhaglennwr, ymgymryd â chynnal a chadw peirianneg, darganfod namau neu wneud addasiadau i raglenni.

Yn ystod 15 wythnos y cwrs, byddwch yn astudio pynciau gan gynnwys:

• Iechyd a diogelwch
• Ymgorffori PLC a rhaglenni
• Swyddogaethau rhesymeg a sy’n cael eu gwneud gan PLC
• Mynd i’r afael â mewnbynnau ac allbynnau PLC
• Dylunio, creu a phrofi rhaglen mewn meddalwedd efelychu
• Dylunio, creu, trosglwyddo a phrofi rhaglen ar gyfarpar byw
• Defnyddio grymoedd I/O yn ddiogel fel cymorth i ganfod namau
• Canfod namau ar systemau wedii’u rheoli gan PLC
• Cadw rhaglenni wrth gefn a’u hadnewyddu yn ôl i PLC
Er nad oes unrhyw asesiadau ffurfiol, cyflwynir tystysgrif coleg ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.
Diddordeb mewn Rheolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy
Cynnal a Chadw, Canfod namau, Comisiynu, Digomisiynu, Rhaglennu.
£500
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost